diumenge, 7 de març de 2021

El refranyer eivissenc d'Antoni Juan Bonet


En l'últim apunt del blog us comentava que Joan Torres, un mestre jubilat que viu a Olot, en un comentari a la presentació de la Paremiologia catalana comparada digital (PCCD) a Vilaweb, em posava sobre la pista d'un "Refranero ibicenco", publicat a la revista Ibiza durant les dècades dels quarantes i cinquantes del 1900. 

Allò que ens pensàvem que eren un parell o tres de lliuraments, a través de les indagacions d'Isidor Marí, van esdevenir un recull de més de 800 refranys. Són 17 lliuraments, entre el 2 d'abril de 1944 i 1957, de llargària i mida desigual, però que conformen una unitat, ordenada alfabèticament, de 805 refranys (si hi afegim els 42 Refranes marineros apareguts al núm. 23 (gener-febrer de 1947, pàg. 399).

De seguida vam copsar que érem davant un treball amb molt d'interès paremiològic. I vam decidir fer-ne una publicació revisada, comentada i actualitzada. Com diu Isidor Marí en la introducció: «A mesura que intercanviàvem informacions sobre la dificultat de consultar els originals fragmentaris en què va veure la llum aquella col·lecció —el recull més extens fins ara de refranys eivissencs— se’ns feia més i més evident la necessitat de posar-la a disposició del públic d’avui en una edició funcional, ben presentada i amb una informació satisfactòria sobre Antoni Juan Bonet, de qui es tenien escasses referències biogràfiques en aquell moment.»

Es tractava de recollir i agrupar tots els lliuraments fets per Antoni Juan Bonet a la revista Ibiza, fruit de les seves recerques entre 1937 i 1938, com apunten en el darrer lliurament, a l'any 1957. A banda d'aquesta feina recopiladora, volíem facilitar la comprensió i ús d'aquestes peces i per això els vam agrupar en apartats temàtics i vam intentar explicar el sentit amb què s'utilitzava cada refrany. En aquesta estructura interna hi ha les remissions sinonímiques que hem detectat i també es veu amb claredat quins són els refranys mariners que hem adjuntat al recull original, perquè creiem, amb gairebé absoluta certesa, que són obra del mateix autor.

La casualitat va voler fer coincidir aquesta empresa nostra amb els 50 anys de la represa de l'activitat de l'Institut d'Estudis Eivissencs, que de seguida es van mostrar oberts a publicar l'opuscle i fer-ne difusió entre els actes del seu cinquantenari. Tot ha estat facilitats i bona entesa i l'encert d'encarregar a Antoni Marí, "Tirurit" que fes la il·lustració de la coberta i una altra per cadascun dels apartats temàtics del refranyer.

Així, en aquesta obra hi trobareu els estudis introductoris que hem fet Isidor Marí (procés de publicació i procedència dels refranys, algunes dades biogràfiques d'Antoni Juan Bonet i criteris lingüístics de l'edició) i jo mateix (els orígens del refranyer i l'especificitat del recull d'Antoni Juan Bonet), a banda de tot el recull de refranys, classificats d'acord amb el sentit pragmàtic i no pas a partir del mot clau principal, que de vegades té un sentit figurat i un índex alfabètic final.

Fet i fet són 184 pàgines que fan de bon llegir i que ens acosten a la rica tradició paremiològica eivissenca.

Aquesta setmana se n'han fet ressò alguns mitjans de comunicació illencs, com dBalears ("L'IEE publica 'El refranyer eivissenc d'Antoni Juan Bonet', el recull més extens de refranys eivissencs") o el Nou Diari d'Eivissa i Formentera ("El refranyer eivissenc d’Antoni Juan Bonet: El recull més extens de refrans") o una breu entrevista que em van fer divendres des de COPE Eivissa (no he trobat la manera de poder-vos-la compartir). De ben segur que no seran els únics.

Si esteu interessats en adquirir aquesta obreta, ho podeu fer directament des de la botiga del web de l'Institut d'Estudis Eivissencs, des d'aquest enllaç, pel mòdic preu de 15 €.

dijous, 21 de maig de 2020

Estirant cabdells. Refranero ibicenco de Antonio Juan Bonet (Revista Ibiza, 1944-57)

La màgia de la xarxa és inesgotable i les alegries que m’està comportant haver obert la Paremiologia catalana comparada digital (PCCD) són inesgotables. 

Ara uns explicaré una història inesperada que m’ha permès incorporar una font força interessant de la qual he anat descobrint dades a mida que avançaven les comunicacions i les indagacions. Us poso en antecedents. 

L’11 de maig em contacta un mestre jubilat que viu a Olot amb un comentari en un apunt del meu blog personal (concretament en la crònica de la presentació de la PCCD a l’Espai Vilaweb) i em diu: «Voldria fer-te arribar tres llistes de refranys (més de 300) recollits a Eivissa i Formentera, trobats entre vells papers de mon pare que era eivissenc». Ho trobo certament interessant, li passo les meves dades de contacte i li dic que estaria molt interessat en poder incorporar aquesta materials a l’eina.
Amb tota la bona voluntat del món (i el meu més gran agraïment) em passa un Word fantàstic amb 45 dites extretes de fragments de la revista El Pitiuso. Almanaque de Ibiza y Formentera, «Els refranys, sempre en català, procedeixen de fulls arrencats de tres exemplars diferents editats en la dècada dels anys 50s». Algunes peces: Mentre faig nus no faig corda; S’ase creix, però s’aubarda no; Ses banyes no cansen es bou; Uns comptes fa s’ase i uns altres es traginer, etc. 

Primera tramesa, lligada i al sac. En correus posteriors em posa sobre la pista d’un Refranero ibicenco, publicat en català entre els anys 1944 i 1957 a la revista Ibiza. És un recull alfabètic de refranys d’Eivissa. 

Diu: «Disposo encara de dos únics exemplars, diferents, de la revista Ibiza, editada per l’Instituto de Estudios Ibicencos, també dels anys 1950s. El Núm. 2 (1955, 2a època) conté una llista de 151 refranys, sense cap comentari afegit, dins una secció iniciada en números anteriors, que du per títol Refranero ibicenco. El Núm. 4 (1957, 2a època) conté 176 refranys més, com a aportació darrera a la secció del Refranero ibicenco.» I em fa arribar en sengles correus, aquestes pàgines de la revista escanejades. 


Llegint el darrer exemplar, trobem notícia sobre l’autor del recull (Antonio Juan Bonet) i dels antecedents en la revista (al 1944). Concretament el fragment de la pàgina 42 del núm. 4 de la revista (1957, 2a època) diu: 


 En fi, que amb el cuquet despert per poder trobar tota la informació d’aquesta font, escric a l’Institut d’Estudis Eivissencs i a un bon amic eivissenc. L’endemà mateix l’amic eivissenc em fa arribar un Word amb 15 fragments de la revista sobre aquest refranero ibicenco, alguns d’anteriors (des del 1944) i alguns entre les dues publicacions de què disposava. Sorpresa majúscula! Vegeu alguns d’aquests fragments. El primer, publicat al núm. 2 (abril 1944, 1a època) p. 29: 


 O un altre, ja per la lletra E, del núm. 11 (març 1945, 1a època) p. 178: 


 Així, un cop ajuntats tots, ens trobem amb els següents fragments: 

 I època (12 fragments) 

Revista Ibiza, 2 abril 1944, p29; 4 juny 1944, p61; 5. juliol 1944, p77; 6 agost 1944, p97; 7 setembre-octubre 1944, p114; 8 novembre 1944, p130; 9 desembre 1944, p146; 10 gener-febrer 1945, p162; 11 març 1945, p178; 24 març-setembre 1947, p415; 26 gener-juny, 1948 p448; 27 juliol-agost 1948, p463

II època (4 fragments) 

Revista Ibiza, 1, 1953, p37-38; 2, 1955, p29-33; 3, 1956, p21-23; 4, 1957, 39-42. 

Ens trobem doncs amb 16 lliuraments per completar un refranyer de la A a la Z de 805 refranys. D’entre els quals m’agradaria destacar-ne uns quants:

 • A cada gorrí li arriba es seu sant Martí 
 • Alguna cosa és sobressada que es veu pesada 
 • Amb ses erbes molles tothom s'hi frega es darrera 
 • Amb una pedrada matà dos pardals 
 • Anar de ca'n Mel·lo a ca'n Catel·lo 
 • Anar tom per hom com en Martí i sa truja 
 • Badai no ment: Son, gana, mal d'enamorament o festix de qui te present 
 • Ca de ferrer, son de plats el desperten i no de martells 
 • De porc i de senyor hi ha que venir-ne de mena 
 • E-hi ha que ballar segons sa sonada 
 • E-hi ha veu des dos ulls es que pasta blat; es que compra farina ja no més d'un; i aquell que es pa compra no hi veu de ningun 
 • En so juny sa faus as puny 
 • Escudella de muier, una va i s'altra ve; escudella de nora mai arriba d'hora; i escudella de fia no fa via 
 • Hàbit no fa monja ni missa canonge 
 • Hi veu de dos uis qui pasta blat; es que compra farina no hi veu sinó d'un; i es que pa compra, de ningun 
 • Mala eina, mala feina 
 • Març marçot, es vei s'endu a's clot, i es jove si pot 
 • Mentre hi ha vida hi ha esperança 
 • Pare lleu i mare freixura, què serà sa criatura? 
 • Per quan ploga, val més un paraigua que una pistola 
 • Quan és mort li canten Credos 
 • Ramena sa coua es ca, no per tu sinó pes pa que tens en sa ma 
 • Tal campana, tal campanada 
 • Tantes va es gerró a sa font, que acaba per deixar-hi s'ansa o es coll 
 • Val més un gust que cent taronges 
 • Vols ser jove llarg temps? Abans d'hora fé't vei 


Bé, sobre la qüestió lingüística, sembla que les darreres tongades tenen una llengua una mica més cuidada, tot i que manté algunes peculiaritats de la parla eivissenca, com és ara fer els articles salats, algunes formes verbals on cau la darrera vocal (romp), el ieisme explicitat en algunes paraules com ara uis per ulls, fia per filla, veis per vells... Però més que un estudi de les variants o de l’ús de llengua sabeu que a mi m’interessa recollir les diverses variants per agrupar-les en un únic paremiotipus. 

I així, d’aquestes 805 parèmies, en un primer bolcatge d’informació, ja n’hi hauran 321 d’incorporades. Això ens dona mostra de la popularitat de moltes de les peces fraseològiques contingudes en aquest refranyer i que, malgrat que es tracta d’un refranyer singular de la zona d’Eivissa, moltes parèmies són compartides per altres indrets i dominis de la llengua. 

Ja veieu. Una història amb final feliç que em permet incorporar una font molt interessant per la seva singularitat, per ser d’un racó del domini lingüístic molt característic i perquè és un corpus d’un volum considerable, de difícil accés actualment i que mercès a aquestes dues persones que em van posar sobre la pista i em van facilitar aquests materials, ara es podrà consultar des de la Paremiologia catalana comparada digital (PCCD).

diumenge, 16 de febrer de 2020

Crònica de la presentació de la Paremiologia catalana comparada digital (PCCD) a l'Espai Vilaweb

Fotografia de Lluc Pàmies Milian
El passat dimecres, 29 de gener de 2020, a les 19.00 h, va tenir lloc la presentació davant d’una cinquantena de persones de la Paremiologia catalana comparada digital (PCCD) a l’Espai Vilaweb. Jordi Badia, cap d’estil de VilaWeb va exercir d’amfitrió per obrir i tancar l’acte i van parlar també Pere Orga, informàtic de Softcatalà i Víctor Pàmies, lingüista especialitzat en paremiologia.

Podeu veure el vídeo de l’acte sencer en aquest enllaç.

La Paremiologia catalana comparada digital (PCCD) és una eina en línia, desenvolupada per Pere Orga, informàtic de Softcatalà, que dona accés obert a la consulta del banc de dades fraseològic de Víctor Pàmies, gestor i mantenidor del fons paremiològic. En aquests moments ja es poden consultar 160.000 fitxes corresponents a més de 10.000 unitats fraseològiques (al programa li diuen paremiotipus) diferents, després de la darrera actualització. L’entorn és responsiu i s’hi pot accedir des de qualsevol dispositiu connectat a internet (mòbil, tauleta o PC).

El programa s’allotja als servidors de Softcatalà, i es presenta sota una llicència Creative Commons Atribució-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional i es redirigeix a un subdomini del web sobre paremiologia catalana de Víctor Pàmies.

Durant l’acte de presentació es van poder mostrar les funcionalitats del programa informàtic, molt còmode i ràpid de consultar des del mòbil, quines opcions de cerca i en quins camps es pot filtrar la informació i quin tipus de fonts s’hi poden trobar documentades. Bàsicament és un recull de fonts orals, en paper i digitals.

Fotografia de Lluc Pàmies Milian
Víctor Pàmies va explicar que, com que és una feina inacabable i inabastable, ha hagut de prioritzar quines fonts hi incorporava. Així, hi ha anat abocant els primers repertoris coneguts amb fraseologia catalana, obres antigues, desconegudes i poc accessibles al públic en general i també aquelles obres que per la seva singularitat aporten detalls de qualitat al recull, ja sigui perquè són reculls d’un àrea local molt restringida i delimitada (parlars concrets com ara de l’Empordà, dels Pallars, de la Catalunya del Nord), ja sigui perquè permeten oferir un ventall dialectològic polièdric, amb buidatge d’obres de les Illes, de l’Alguer, del País Valencià, de les comarques de Lleida, etc. Per tant, aspira a la màxima compleció possible, però tenint sempre en compte que és preferible la qualitat que la quantitat.

Al final de l’acte, hi va haver temps perquè els assistents poguessin formular aquelles preguntes que els van semblar oportunes de fer, com per exemple preguntar si hi havia alguna eina semblant (en obert) en altres llengües, si es podia fer algun tipus de filtre “parental” per fer més menjívola la informació a infants o nous parlants de la llengua, també per destacar que tota aquesta informació estigui disponible en obert i a l’accés de qualsevol que la vulgui fer servir...

Fotografia de Lluc Pàmies Milian
Víctor Pàmies i Pere Orga van agrair l’assistència de totes les persones que es van desplaçar fins a VilaWeb per fer-los costat en la presentació i van aprofitar per anunciar que volen treballar en el desenvolupament d’una altra eina, més encarada a traductors, que permeti consultar equivalents idiomàtics de les parèmies catalanes.

Sobre les millores de la Paremiologia catalana comparada digital, a banda de seguir incorporant noves fonts, es vol fer una classificació temàtica de les parèmies recollides, i també oferir la possibilitat de consultar-les a través de les festivitats del calendari, un mapa de toponímia o els mots claus de cada unitat fraseològica.

dijous, 16 de gener de 2020

Presentació de la Paremiologia catalana comparada digital (PCCD) a l’Espai VilaWeb


Al pot petit hi ha la bona confitura, però preu per preu, sabates grosses! El dimecres, 29 de gener de 2020, a les 19.00 hores, es presenta la Paremiologia catalana comparada digital (PCCD) a l’Espai VilaWeb. És un projecte del lingüista i paremiòleg vallromaní, Víctor Pàmies i Riudor, desenvolupat per Pere Orga, informàtic de Softcatalà. 


Els amants dels refranys i la fraseologia de la llengua catalana estan d'enhorabona amb la posada en línia d'un recurs digital de consulta del fons paremiològic català recollit durant els darrers vint-i-cinc anys per Víctor Pàmies, amb una citació curosa de totes les fonts bolcades i consultades. En aquesta primera versió, dona accés a més de 150.000 parèmies (de les més de 650.000 que ja té recollides), agrupades en prop de 10.000 paremiotipus diferents, a través de l'enllaç https://pccd.dites.cat.

El pròxim dimecres, 29 de gener de 2020, a les 19.00 h, a l'Espai Vilaweb (C. Ferlandina, 43, de Barcelona) tindrà lloc l'acte de presentació de la Paremiologia catalana comparada digital (PCCD), amb Víctor Pàmies, lingüista i paremiòleg, que n'és el mantenidor; Pere Orga, informàtic de Softcatalà, desenvolupador del programa de consulta i gestió, i Jordi Badia, cap d'estil del diari digital VilaWeb.

La Paremiologia catalana comparada digital (PCCD) és un recull fraseològic de fonts ben diverses (orals, escrites i digitals) que pretén recopilar les expressions figurades de la llengua catalana des dels orígens fins a l'actualitat. És un recull paremiogràfic de fraseologia en el sentit més ampli possible d'entendre-la: locucions, frases fetes, refranys, proverbis, citacions, embarbussaments… Tot allò que sigui llenguatge figurat en principi hi té cabuda.

Al Top ten de refranys catalans (2010) 1.200 enquestes van determinar que el refrany més popular de la llengua catalana era “Qui no vulgui pols que no vagi a l'era”. Posteriorment, les 886 enquestes de Els refranys més usuals de la llengua catalana (2016) van determinar que el més usual era “Més val sol que mal acompanyat”. Dues enquestes d'ús, sobre el coneixement oral que en tenen els usuaris, amb uns resultats ben diversos i dispars.

Ara, amb aquesta nova eina, podem determinar quins són els refranys més recurrents en les fonts escrites, els que apareixen recopilats en més diccionaris, refranyers o altres obres lexicogràfiques que continguin fraseologia en general. I ara mateix, amb el bolcat de més de 150.000 refranys de més de 600 obres diferents, ens diu que el més popular segueix sent “Qui no vulgui pols que no vagi a l'era”, amb 584 mencions, seguit de “Cel rogent, pluja o vent” (483 mencions) i “Març, marçot, mata la vella a la vora del foc, i la jove, si pot” (471 mencions). 

Les estadístiques, abans o després de cuinar-les, acostumen a dir el que volem que diguin. Què en podem dir de les dades acumulades sobre paremiologia des del 2010? Sabem que ja no se'n fan de refranys de nou encuny, però podem veure que segueixen tenint prou bona salut, tal com els infants els segueixen aprenent a l'escola, apareixen en titulars ben cridaners de premsa escrita o digital i són usats com eslògans que mostrem en samarretes, bosses, tasses i altres utensilis que en fan marxandatge.

Un dels objectius d'aquest projecte és posar a l'abast d'estudiosos o amants de la paremiologia aquelles fonts d'accés remot o que se'n fa difícil d'accedir-hi, així com fonts singulars, especialitzades, curioses, que desperten un interès per la seva qualitat i raresa.

No podem pretendre partir de zero cada cop que volem emprendre una obra fraseològica. Així, l'evolució natural va fer que l'Editorial Salvat, per al seu diccionari enciclopèdic, es nodrís del Diccionari de la llengua catalana de Pere Labèrnia; de la mateixa manera que Pompeu Fabra, per al seu diccionari, es va valer de les fonts lexicogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans que, posteriorment i per a tancar el cercle, ha pres el Fabra com a “canemàs” del DIEC, que ara té una llarga i dilatada vida en format digital.

L'avenç de la informàtica ens ha obligat a replantejar el format i els continguts de les obres lexicogràfiques. Hi ha un abans i un després de la digitalització. Amb el format digital i aquests cercadors acurats que et permeten cercar en tot el contingut i no només en els lemes principals, cal oferir una bona varietat de paràmetres de cerca i ja no cal ser deutors d'índexs analítics, temàtics ni d'autors que coronin l'obra. Tot allò escrit, en qualsevol camp, és susceptible de ser reindexat, cercat, trobat, substituït i corregit al moment, sense necessitat d'addendes ni d'edicions revisades ni ampliades.

Plantejàvem el projecte en diverses fases i tal com ara el presentem no és al 100% de les seves funcionalitats, però pensem que té prou interès i envergadura per iniciar el seu camí públic. Així les fases de desenvolupament previstes eren:

 • Determinar un paremiotipus o parèmia principal per a cada una de les entrades de la base de dades. Fet en part (iniciat) 
 • Incorporar una fitxa bibliogràfica i escaneig de la coberta de cada una de les fonts bibliogràfiques consultades i buidades. Fet en part (iniciat) 
 • Incorporar aquelles imatges que prenen una parèmia com a font. Siguin il·lustracions, fotomuntatges, samarretes, bosses, tasses, ceràmica, rajoles i un llarg etcètera. Sempre respectant l'autoria dels seus creadors, intentant enllaçar la font digital on apareixen i amb una minuciosa i detallada font bibliogràfica de cada obra. Fet en part (iniciat) 
 • Incorporar un camp temàtic i un mot clau a cada paremiotipus. Això permetrà classificar les parèmies per àmbits i ordenar-les alfabèticament en un diccionari a partir de cada mot clau. Pendent 
 • Incorporar els equivalents idiomàtics. De moment només hi ha les equivalències que incorporen les fonts bilingües buidades. Però no s'hi poden fer cerques específiques i es mostren com un camp més sota de cada variant recollida. 
En un futur hi ha previst treure un refranyer multilingüístic, però gairebé segur que serà un projecte a banda.

Durant la presentació s'explicaran les característiques tècniques del programa, es farà una petita ressenya de les fonts incorporades i a través de les consultes directes a la base de dades es mirarà de mostrar la flexibilitat i potencial de l'eina. Tot plegat una presentació curta amb torn obert de preguntes al final perquè el públic hi pugui dir la seva.

L'eina és responsiva, s'actualitza (i creix) freqüentment i té una paràmetres de cerca múltiples per diversos camps de la base de dades.

S'ofereix sota llicència de Creative Commons d'atribució no comercial, compartir igual, sota el paraigües logístic i tècnic de Softcatalà i redirigit al domini de paremiologia catalana http://www.dites.cat/.


dilluns, 18 de novembre de 2019

#novafraseologia: Expressions noves en català en 31 piulades a Twitter

Com a continuació de l'article que vaig publicar sobre «Nova fraseologia: Expressions noves o aparegudes abans en català que en castellà o d'equivalència no directa entre català i castellà» penjo a continuació els texts i les 31 piulades que durant el mes d'octubre vaig anar compartint des del meu compte de Twitter.dijous, 14 de novembre de 2019

Nova fraseologia: Expressions noves o aparegudes abans en català que en castellà o d'equivalència no directa entre català i castellà

M'inspiro en una consulta que els van fer fa temps al Servei de Recursos Lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística, intentant trobar #novafraseologia, que encara no aparegués als diccionaris, que no ens arribés condicionada a través d'alguna altra llengua (castellà o anglès, majoritàriament) i que estigués ben formada i es pogués acceptar al corpus de la llengua. Pensant-hi, ells només havien trobat: Fer una virolla. Havien reflexionat també amb alguns casos curiosos, com Petar-la (que del català passa al castellà) o Cantamanyanes (que es diu en català, com a castellanisme, però que no es coneix en castellà fora de Catalunya, ni és al DRAE).

Una de les preguntes recurrents que et fan quan vas a parlar de frases fetes i refranys a la ràdio o a altres mitjans de comunicació és: “Se'n fan de nous?”

Pel que fa a proverbis i refranys, no. És un repertori tancat, sense recursivitat actualment en la llengua. Perquè, quan trobem un refrany en cerquem l'origen, volem saber quan apareix i des de quan es diu. Sobretot perquè no sigui suspecte de ser una contaminació del castellà. I perquè, precisament, els refranys neixen per a ser recitats. Són fruit d'una societat oral analfabeta que havia de transmetre el coneixement de pares a fills a través d'aquestes peces rimades, amb ritme i unes estructures prefixades que s'anaven repetint. Actualment ja no tenim necessitat d'acudir als refranys per trobar coneixement. Fem la prova de cercar refranys que tractin de coses quotidianes d'ara: cotxes, autobusos, rentadores, televisions, contaminació… No n'hi ha.

Com que tota regla té les seves excepcions, en podem trobar alguns que semblen de creació recent: Per Sant Jordi, llibres i roses; Entre caixes i bancs, tot són entrebancs; Qui roba un pa, el tanquen a la presó, i qui en roba mil, el fan senyor… Però és ben clar Que una flor no fa estiu.

Pel que fa a les frases fetes i locucions, la llengua sí que segueix sent creativa en aquest àmbit. És l'àmbit de la fraseologia, del llenguatge metafòric i simbòlic. És on acudeixen els diversos col·lectius que es volen diferenciar per a crear el seu argot, present en diferents registres i generalment de transmissió també oral. On acudeix el llenguatge groller o vulgar, a través d'eufemismes o altres expressions equívoques per a deixar-se anar ben de gust.

Per exemple quan Josep Espunyes a Dites, locucions i frases fetes (2007) recull Anar amb el pardal encès (o amb el flabiol alçat, o amb el nap roent, o amb el perpal engrescat, o amb el vitill a punt) per indicar que un home té una erecció. I encara indica, com a sinònimes, altres expressions com ara Aixecar-se-li, Anar empalmat com un ruc, Ceba crua, que fa aixecar la cua. I si és ben amanida, de seguida, Despertar-se el nen xic, Desplegar l'acordió, Marcar (o tenir) les dotze, Tenir la pixa (o la cigala) dreta com un canó d'escopeta, Tenir la bragueta inflada, Tenir trempera, Tenir una erecció, Aixecar-se el carall (o el moixonet, o el xiulet, o la tita, o la titola). No les podem datar amb exactitud, però intuïm i flairem que són de creació catalana ben nostrada, sense gaire interferència de la llengua castellana.

Si seguim pel filó groller, escatològic o sexual, trobem expressions amb trempera (Tenir trempera, Trempera matinera), que també semblen d'origen català (caldria poder-les datar).

Canvien els referents i això es veu, per exemple, en les locucions comparatives, on perviuen millor expressions de sempre referides a colors, plantes i animals (Blanc com la neu, Vermell com un pebrot, Ràpid com una daina…), que no pas altres referents dels quals n'hem perdut la referència (Com en Met de Ribes, Na Peix Frit…). I molts d'aquests referents s'adeqüen als models que tenim actualment (Ràpid com un tren…). Segurament serà una substitució lenta, però continuada.

Els referents de la fraseologia actual, bàsicament, provenen de l'anglès i dels àmbits de la tecnologia i els esports. El principal problema és que no és una transferència directa, sinó que ens arriben matisats i filtrats a través del castellà.

Segurament costa trobar àmbits de la fraseologia on el català encara actua amb llibertat i sense haver de recórrer al filtre d'altres llengües. Però si anem furgant segur que en trobem. Penso en fraseologia que s'ha anat incorporant en les darreres dècades, deguda a personatges contemporanis nostres. O en àmbits on el català és actiu i pioner, com el món casteller, per exemple.

Pensant-hi una mica, proposo alguns candidats: Abusananos, Tanquem la paradeta (de Josep M. Bachs, a TV3), Collonada o Homenot (Josep Pla), Fer un truc (referit a una telefonada), No s'ho val (en resposta a qui ens dona les gràcies), Vol i dol. Fer-la petar, Fer passar per l'adreçador, Fer-ne cinc cèntims, Sopar de duro, Torracollons, Tocacampanes, Tastaolletes, Somiatruites, Tenir els ous pelats, Salut de ferro, un nus a l'estómac, Tocats per la tramuntana, M'hi jugo un pèsol (aportació de Joaquim M. Puyal en les retransmissions futbolístiques de Catalunya Ràdio)...

Algunes més? No anar ni amb rodes, Què hem de fer? Vendre la casa i anar de lloguer, Qui a bèstia o planta fa mal, és un animal, A fer la mà (val.), Pinten bastos, Fer la fi del cagaelàstics,Ser la xocolata del lloro, Ser més conegut que la Monyos, Ser un dièsel (els que quan fan turisme gasten poc)

Encara hi afegeixo: Perdre pistonada. O Penjar pilotes a l'olla. Pixapins, Camacos, Kumbaiàs, Trepitjafarigoles, Tombapallers, Sortir a la foto, Fer un pas al costat, La colla de la pessigolla...

S'hauria de veure quines expressions es poden datar i en quina època. Perquè, antigues, però datables, trobem algunes citacions d'autor que han esdevingut proverbials: O caixa o faixa (General Prim); Tornarem a lluitar, tornarem a sofrir, tornarem a vèncer (Lluís Companys); Que la prudència no ens faci traïdors, de Jordi Carbonell; Que el llegir no ens faci perdre l'escriure; No és més net qui més neteja, sinó qui menys embruta; Per molt que bufi el vent, no s'apaguen les estrelles...

Sobre fraseologia de nova aparició, encara no recollida als diccionaris habituals, se m'acut algunes obres on anar a cercar:

 • Pomares, Joaquim: Diccionari del català popular i d’argot (Ed. 62, 1997)
 • Salvanyà, Jaume: Diccionari del català col·loquial. Dubtes davant del micròfon. Enciclopèdia Catalana, 2009
 • Salvanyà, Jaume: Silencis del DIEC - https://silencisdeldiec.wordpress.com/
 • Ruaix, Josep: Diccionari auxiliar, 1996
 • Diccionari Pràctic i Complementari de la Llengua catalana (DPCLC) - http://www.dicpc.cat/
 • Espunyes, Josep: ...

Hi ha un estudi sobre Toni Cucarella (Pla i Martínez, Pau Pasqual, 2017: El lèxic col·loquial de la Costera a través de la literatura de Toni Cucarella: proposta d’aplicació didàctica per al segon cicle d’Educació Secundària), on trobem un annex de lèxic propi de l’autor, on destaquen expressions com calbot, canyaret, desficaci, endergues, embruta-sopars, empastra-guisados, fotraquera, gargall, gentola, monyicot, paperot, pixera, sinogües, trapatroles. Pot ser un començament...

I Sylvia Lagarda-Mata (1997, La Magrana, Barcelona), a Goita, camaco! Vale, pagès!, a la pàg. 70 fa un llistat de versions camaques de fraseologia més pagesa: Donar duros a quatre pessetes, per Fer el negoci d'en Robert i les cabres; Pagar els plats trencats, per Ser l'ase dels cops; Demà m'afaitaràs! per Un be negre amb potes rosses!; Tants caps, tants barrets, per Ser faves comptades, etc.

Curiosament, Jordi Badia fa un article a Vilaweb sobre paraules compostes, De quan el català sabia fer paraules noves, molt interessant.

Josep M. Calbet al seu Racó de les expressions, indica l'origen de les parèmies tractades i en detalla l'època. Potser podríem resseguir-hi les més modernes.

En altres àmbits on es poden trobar noves perles fraseològiques penso en el tèxtil, molt propi de Catalunya (Anar i venir com una debanadora, Embolicar la troca, Seguir el fil…) i també en les colònies (tipus Tenir molta terra a l'Havana…), el món casteller (Fer llenya, Fer pinya, Amb folre i manilles…)

La lectura d'autors contemporanis també hauria de permetre resseguir innovacions lèxiques i fraseològiques. Part de responsabilitat, doncs, tenen els autors contemporanis, que són qui han de regirar, estripar i ampliar allò que contenen els diccionaris d'ús actuals.

Maria Barbal, Toni Cucarella, Quim Monzó, Sergi Pàmies, Adrià Pujol, Carme Riera, Isabel-Clara Simó, Olga Xirinacs…

He anat exposant aquestes reflexions en format de tuits durant aquest mes d'octubre. Us reprodueixo, a continuació, en un altre apunt, el text i les 30 piulades que amb el hastag #novafraseologia vaig anar compartint des de les meves xarxes socials. Espero que ajudin a reflexionar-hi i a fer un bon repertori de possibles nous candidats fraseològics de la llengua catalana.

Bibliografia utilitzadadiumenge, 22 de setembre de 2019

Biosca-Cornadó (2003): El refranyer de Joan Viladot

Seguint amb la feina de buidatge i catalogació de dites catalanes, li ha tocat el torn al Refranyer de Joan Viladot, obra pòstuma composta i elaborada per Mercè Biosca i Maria-Pau Cornadó al 2003, a partir de les fitxes lexicogràfiques elaborades per Joan Viladot (Agramunt, 1886-1973) i publicada per Pagès Editors.

És un refranyer temàtic molt complet, amb més de 7.500 refranys catalogats en 21 temes, i amb una profusió de notes, ja siguin de l'autor, com de les compiladores, que ajuden a entendre aquelles dites de caràcter més local o més antigues.

Vista la bibliografia anotada al final de l'obra, podem interpretar que l'estructura temàtica dels refranys s'ha basat en les anteriorment fetes per Maria Conca a Els refranys catalans (1988, Tres i Quatre, València), Anna Parés a Tots els refranys catalans (1999, Edicions 62, Barcelona) o Gregorio Doval al Refranero temático español (1997, Ediciones del Prado, Madrid).

Perquè feu un tast del que es pot trobar en aquest llibre, he fet una selecció de 28 parèmies que m'han agradat, m'han sorprès, no coneixia...

 1. Qui tanca la boca no ensenya les dents
 2. Després de dinar, migdiada; després de sopar, passejada
 3. Està bé filosofar, però a la una has de dinar
 4. Prop de roca, rei i riu, no hi facis niu, que si l'hi fas te'n penediràs
 5. Pica més que l'escorpí la llengua d'un mal veí
 6. Qui de casa d'altre fa hostal, de la seva en fa corral
 7. Els anys ensenyen més que un diccionari
 8. Els uns patim, els altres patam i tots petem
 9. Avui fes i demà festa
 10. Moltes coses començades, altres tantes no acabades
 11. Els desocupats sempre saben l'hora que és
 12. Llenya verda fa bon fum; llenya seca, bona llum
 13. Per por dels pardals, no deixis de sembrar
 14. Qui té diners vola i qui no en té rodola
 15. "Perquè sí" i "perquè no" no és cap raó
 16. A l'amic, pren-lo amb el seu vici
 17. D'aquí a demà, moltes hores hi ha
 18. Res és poc, d'un gra ve tot
 19. Petit feix pel camí creix
 20. Tornem-hi, que no ha estat res
 21. Cada sant prega per sa capella
 22. De lluny es veu la vila i de prop la gent
 23. Quan passa el vent per la flauta, és hora de moure els dits
 24. Uns manen i altres menen
 25. Fer la feina i reposar l'eina
 26. Bon dia fa el dia que plou
 27. Cada gota que plou té on caure
 28. No hi ha fum sense foc


dimecres, 3 de juliol de 2019

El Centre de Documentació de Cultura Popular acull la segona viquimarató de refranys

II Viquimarató de refranys

Viquimarató de refranys al Centre de Documentació de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural.

La Segona Viquimarató de Refranys, que es desenvoluparà el proper dijous 11 de juliol (de 9,30 a 14 hores) a la segona planta de l’Edifici de la Filmoteca de Catalunya, és un acte organitzat per l'Amical Wikimedia, la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l'Associació Cultural Joan Amades.

La Viquimarató té com a objectiu la introducció de refranys i dites populars a Viquidites, a través de la consulta de les obres bibliogràfiques recollides al Centre de Documentació de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural. S’ha de destacar, que aquesta és l'única viquimarató d'aquest tipus a nivell mundial, tant pel fet d'estar dedicada exclusivament a Viquidites com per tenir com a temàtica els refranys i les dites populars.

Després d'una primera edició d'èxit l'any 2017 amb prop de 400 noves parèmies introduïdes al projecte, la finalitat a llarg termini d'aquest tipus d'activitats és establir Viquidites com un espai referent en la visibilització del patrimoni etnolingüístic a la xarxa. Enguany, els volums de treball d’aquesta segona edició seran el Costumari Català de Joan Amades i diversos fons reservats, com ara els 8 volums del Diccionari Aguiló.

Una viquimarató és una activitat on un grup de viquipedistes es troben físicament en un lloc —biblioteca, arxiu, museu...— per ampliar el màxim possible un article i/o temàtica determinada de l'enciclopèdia. Ja s'han fet viquimaratons per ampliar articles d’Ovidi Montllor, Joan Miró i Massamagrell. És una bona manera de fer créixer més d'un article d'una manera ràpida i també de socialitzar un viquiprojecte. Els experts proporcionen bibliografia de qualitat, i els viquipedistes només necessiten connexió a Internet, bibliografia, i un lloc còmode on editar.


dijous, 26 de juliol de 2018

Diccionari de sinònims de frases fetes, de M. Teresa Espinal

El Diccionari de Sinònims de Frases Fetes (DSFF), de M. Teresa Espinal (UAB), és un diccionari conceptual d'expressions lexicalitzades (allò que en la gramàtica tradicional s'han anomenat genèricament locucions i frases fetes).

La primera edició en paper va sortir al 2004, publicada pel Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, Publicacions de la Universitat de València i Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Era un volum de 1578 pàgines amb un CD-ROM de suport. Al juny de 2006 es va fer una segona edició revisada.

Aquesta obra ja es troba en línia, en format PDF, al Dipòsit Digital de la Universitat Autònoma de Barcelona:

http://ddd.uab.cat/pub/llibres/2006/89642/Diccionari_sinonims_Espinal_a2006.pdf

I ara ha aparegut una versió en línia que incorpora algunes revisions i modificacions de la segona edició de l'obra impresa:

https://dsff.uab.cat/

L'obra inclou 5.500 entrades conceptuals i 15.500 expressions lexicalitzades. Per tant un cabal molt important per a poder consultar a partir de diferents criteris, com ara algun mot clau o algun terme conceptual.

Aquesta versió en línia ha estat desenvolupada per Pere Orga i està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons, que en permet la reproducció total o parcial, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, sempre que no sigui amb finalitats comercials i que es distribueixin sota la mateixa llicència que regula l'obra original.

dimecres, 2 de maig de 2018

Sopar de Sant Jordi a Vallromanes

Enguany, el sopar literari de Sant Jordi a Vallromanes, del passat divendres 27 d'abril, ha estat dedicat a Montserrat Abelló, Maria Aurèlia Capmany i Maria Mercè Marçal, lligant-ho així amb l'elaboració del Pla Local d'Igualtat de Gènere de Vallromanes.

La qüestió gastronòmica del sopar ha anat a càrrec del restaurant Can Poal i, durant el sopar, Mariona Millà i el pianista Gustavo Llull han presentat l'espectacle Les dones de Guido Contini.

La part literària ens la van encarregar a Eugènia Oliveres, Sergi Santjoan i a mi mateix, perquè féssim una breu ressenya literària, respectivament, de Maria Mercè Marçal, Maria Aurtèlia Capmany i Montserrat Abelló.

Us deixo l'escrit que vaig dedicar a Montserrat Abelló:

«Montserrat Abelló i Soler és la més longeva de les tres autores homenatjades aquest vespre i ens ha deixat un llegat de veu i d’imatges que ens ajudaran a resseguir la seva biografia.
Va néixer a Tarragona el 1918 i morí a Barcelona el 2014, a 96 anys.


Quan diu “El meu cos és un pou de paraules que malden per eixir-ne” és refereix tant a la seva activitat poètica com de traductora. I no és que comencés a escriure tard, com li retreuen sovint, sinó que no va publicar allò que tenia escrit fins que va tornar de l’exili (a Xile), després de viure des de la infantesa a Londres, Cadis i Cartagena (perquè el seu pare era enginyer naval) i cursar els estudis a Barcelona i València. Els vint anys d’exili els recorda irònicament com “unes vacances massa llargues”. “Gairebé la meitat de la vida l'he passada fora de Catalunya, però puc dir que sóc catalana fins al moll de l'os i que tota la família sempre hem parlat català”.


Pilar Godayol en una entrevista feta en el marc d’un grup de recerca de la Universitat de Vic sobre estudis de gènere, diu d’ella: “Montserrat Abelló és una amalgama d'elements i llocs heterogenis: Catalunya, Anglaterra, Xile...Docència i creació, mare i esposa, amiga de les amigues, poesia i traducció”. Un breu resum d’allò més destacable de l’autora.


Una de les seves fites va ser posar en relleu la creació femenina, tant d’autores catalanes (a les quals apadrinà fins al darrer moment, amb aquell sentiment de passar el relleu generacional, i a les quals traduí a l’anglès per donar-les a conèixer al món: Mercè Rodoreda, Maria Àngels Anglada, Maria Mercè Marçal, Olga Xirinacs...), com d’autores de parla anglesa, com Sylvia Plath o Anne Sexton, que l’havien influït com a poeta i a les quals va traduir al català.


Així, el 2013, apadrina l’antologia de poetesses posteriors al 1970, Donzelles de l’any 2000, tal com havia antologat abans, el 1999, Paisatge emergent: trenta poetes catalanes del segle XX.
Quan al 2008 va rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, en reconeixement a la seva llarga trajectòria, va lamentar que, tot just entre 40 premiats, només tres fossin dones (Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies i ella mateixa). Deu anys més tard, la proporció no ha millorat pas gaire: entre els deu següents guardonats només hi ha Maria Antònia Oliver, al 2016, i Isabel-Clara Simó al 2017.


Sobre el seu estil, deia “Desconec tot enginy que / formula florides paraules, / i amb fermesa m’entesto / a parlar amb mots senzills”


El seu fons personal es conserva a la Biblioteca de Catalunya des del juliol de 2015.»

dimarts, 6 de juny de 2017

El Centre de Documentació de Cultura Popular acull la primera viquimarató de refranys

El proper dijous, 29 de juny de 2017, tindrà lloc la primera viquimarató dedicada exclusivament a Viquidites, el projecte germà de la Viquipèdia, centrat en citacions, frases fetes i dites populars. Serà organitzada per l’associació Amical Wikimedia al Centre de Documentació de Cultura Popular de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura, amb la col·laboració de l'Associació Cultural Joan Amades.

.Serà la primera vegada que els assistents introduiran col·laborativament refranys i dites populars recollides a les obres bibliogràfiques del centre. D’entre aquests volums en destaquem el Costumari Català de Joan Amades i diversos fons reservats. 

 Amb aquesta viquimarató es pretén fer visibles les Viquidites com un espai de referència en la visibilització del patrimoni etnolinguístic a la xarxa de manera estructurada, i també donar a conèixer aquestes obres preservades en espais públics, per exemple el Centre de Documentació de Cultura Popular. 

Viquidites (Wikiquote) és el projecte germà de la Viquipèdia dedicat al recull de citacions cèlebres i paremiologia en llengua catalana. Amb versions lingüístiques en 89 idiomes, comparteix el programari wiki i té la mateixa filosofia de treball col·laboratiu i en xarxa que la Viquipèdia. Actualment té prop de 3000 pàgines de contingut amb gairebé 15.000 citacions cèlebres, 12.000 refranys i més de 500 frases fetes. El projecte, que va néixer el 2004 i els darrers 3 anys ha crescut de manera exponencial tant en qualitat com en nombre de voluntaris, complementa la Viquipèdia amb un contingut no enciclopèdic, però essencial de la llengua. 

 L’acte del 29 de juny s’allargarà durant tota la jornada, de 10h a 18h. Al llarg de la viquimarató es realitzaran dos tallers (matí i tarda) per introduir als participants a l’edició. Es comptarà amb el suport d'usuaris viquipedistes experts, tècnics de cultura i també paremiòlegs com el bloguer i lingüista Víctor Pàmies, autor de diversos llibres sobre refranys. 

És necessària la inscripció a comunicacio@wikimedia.cat i només cal dur portàtil o tauleta. En cas contrari, cal que en sol·liciteu un a la inscripció. 

Més informació: http://dom.cat/18fi 

dimarts, 2 de maig de 2017

T2017001 - Taller intensiu de dites i refranys a Granollers (1a edició) (9 h)


Ja són obertes les inscripcions al I taller intensiu de dites i refranys a Granollers.

Vols conèixer l'origen del refranyer català? Et calen recursos en línia per a traduir textos amb dites i frases fetes? Vols saber què es fa als mitjans de comunicació i a la xarxa amb els refranys? Juga i aprèn a través d'exercicis i materials multimèdia.

És un curs inicial, adreçat a un públic no necessàriament expert que pretén oferir eines on trobar informació relativa a fraseologia catalana, tant en paper com en línia. Si voleu mirar el programa del curs, ho teniu en aquest enllaç.

Les dades del curs són:

Dades del curs: T2017001 - Taller intensiu de dites i refranys a Granollers
Lloc: Espai Essentia (C/ Torras i Bages, 1, 2a planta. — 08401 Granollers)
Dates: Dissabte, 27 de maig de 2017
Horari: de 9.30 h a 14.00 h i de 16.00 h a 20.30 h (9 hores en total)

Preu: 90 euros
Grup reduït (entre 10-20 persones)

Cal matriculació prèvia emplenant el Formulari d’inscripció
Quan l’hagis emplenat, rebràs un correu de confirmació i la indicació per fer la paga i senyal (20 €).

Si teniu cap dubte, us podeu posar en contacte amb mi al correu electrònic vpamies@gmail.com.
Apunta't a l'esdeveniment al Facebook per estar al dia de les novetats i saber com van les inscripcions.

divendres, 21 d’abril de 2017

Promoció de llibres per Sant Jordi 2017

Com cada any, per Sant Jordi fem promocions especials en els llibres de l'Enciclopèdia del cos humà, amb descomptes fins al 25%.

Per tant, fins al 30 d'abril, si voleu algun llibre d'Amb cara i ulls. Diccionari de dites i refranys sobre l'ull o d'En cap cap cap. Diccionari de dites i refranys sobre el cap, els podeu aconseguir amb un bon descompte:

 • 1 dels dos llibres a 18 € (10% de descompte)
 • Els dos llibres per 30 € (25% de descompte)
Cliqueu en la imatge i empleneu el formulari de comanda.