dilluns, 22 de novembre del 2010

Les peces úniques de les Illes Balears

I de la mateixa manera que és important determinar els refranys més populars de cada zona, no me'n vull estar de publicar també aquelles peces úniques, les que només ha proposat una persona.

En el cas de les Illes Balears, són 257 perles úniques ben diverses que he intentat mantenir tan fresques com me les heu fet arribar. Perdoneu, doncs, grafies que recorden més la parla que el que hauríem escrit i algunes llicències que faciliten la rima i la comprensió de les dites.

Aquí sí que hi trobareu ja força frases fetes, locucions i modismes. No són tècnicament refranys, però com explico sempre, per no condicionar ni dificultar la participació mai vaig acabar de concretar què m'havíeu d'enviar, encara que quan deia "refranys" ja condicionava molt la vostra tria.

 1. A carn dura, dent aguda
 2. A Consell, el dimoni no hi trobà remei
 3. A jo no m'has de dir si s'ase m'ha fuit o l'he amollat
 4. A la casa del pobre, qui res hi du, res hi troba
 5. A mal temps, poca vela
 6. A Manacor, mel a la boca i fel al cor
 7. A mitges no hi couen sitges
 8. A n'aquest no el tapen amb set flassades
 9. A Sineu, miren els fets dels altres i no el seu
 10. A un negat donau-li aigua
 11. Abrigar-se abans de ploure
 12. Ai d'espardenya que torna sabata
 13. Això és com rentar es cap a s'ase
 14. Això és perdre sa llet pasturant
 15. Això és una ametla que s'adreça
 16. Això pareix una casa de putes sense llum
 17. Això són faves comptades
 18. Allà on no hi ha, el rei hi perd
 19. Amor de germans, amor de cans
 20. Anar a cercar na Maria per sa cuina
 21. Anar més gat que una sopa
 22. Anar-se'n cul batut i cara alegre
 23. Any de neu, any de Déu
 24. Ara que t'has sollat, plores?
 25. Arc de sant Martí, o fa ploure o fa aclarir
 26. A's que pasta i cern, de tot li contén
 27. Ase magre tot són mosques
 28. Berenats i dejuns no canten junts.
 29. Boira a Cura, aigua segura
 30. Bon dia i bon dinar al migdia
 31. Bon Jesuset de Pina féu que sigui una nina
 32. Bon vent i barca nova
 33. Brams d'ase no pugen al cel
 34. Ca que lladra perd es mos
 35. Ca vell cus, cus
 36. Cada cosa al seu temps i per a Nadal, neules
 37. Cada pal que aguanti la seva vela
 38. Cadascú que tengui el que és seu
 39. Cadireta de la Seu, qui s'aixeca no s'hi seu
 40. Cametes treis-me d'aquí
 41. Cantin papers i mentin barbes
 42. Cards secs piquen, verds taquen
 43. Carn que creix no pot estar aturada
 44. Carrer banyat, calaix eixut
 45. Cel gravat, aigua dalt el terrat
 46. Com més amics, més clars
 47. Com més mar, més vela
 48. Cor que vols cor que desitges
 49. D’una mosca fas un ase
 50. D'allà on vengui el vent, de la dona sigui el parent
 51. De migjorn, poc sovent i de valent
 52. De ponent ni dona ni vent
 53. De ponent no corre torrent i si corre, corre de valent
 54. De sant Joan a Nadal mig any cabal
 55. De tres qui n'agafa quatre
 56. Deixa estar es mestre per ase sigui
 57. Deixa fer el qui sap...i matava el porc pel cul
 58. Déu mos guard d'un ai que ha fet
 59. Dins els pots petits hi ha els bons ungüents
 60. Ditxosos els ossos que descansen els meus
 61. Donar blat d'ase
 62. Donar una passada de ca extern
 63. Dos i dos, no sempre en fan quatre
 64. D'un estiu surt un hivern, s'ennigula, plou i trona
 65. Dur-se com es ca i es moix
 66. Duu més estufera que un bou merder
 67. El riure va a estones
 68. El sabater, és el qui té les sabates velles
 69. En fas mil i no en fas una no n'has fet ninguna
 70. En un tres i no res
 71. Enviar qualcú a porgar fum / a filar estopa / a covar ous de lloca
 72. Era curt com un ase
 73. Era un forn
 74. Es cap no està fet per ser un pom d'escala
 75. Es foc, es betlem i la mar, sempre tenen què mirar
 76. És més antic que el pastar!
 77. És més llarg que un dia sense pa
 78. Es qui primer neix primer creix
 79. Es tirar fa enamorar
 80. Ésser curt de gambals
 81. Ésser més puta que les gallines (o que na Cordó)
 82. Estar enravenat de fred
 83. Estar entre s'espasa i sa paret
 84. Estàs enmig com el dijous
 85. Estisores obertes, desgràcies certes
 86. Ets més bambo que en Pere Bambo
 87. Ets més beneit que en Tronca/ que en Calces
 88. Ets més pesat que una vaca amb braços
 89. Fa un dia de canonges
 90. Febreret curt més dolent que es turc
 91. Feia un fred que pelava
 92. Feis es cap viu: ulls oberts i orelles dretes
 93. Fent i desfent, s'ensenya la gent
 94. Fer ballar de capoll (o anar de capoll)
 95. Fer cara de prunes agres
 96. Fer es paper d'en Palou de sa Pobla
 97. Fer més voltes que un ca dins una senalla
 98. Fes el bé i no miris a qui
 99. Fes favors a ases i t’ho paguen a coces
 100. Festes passades, coques menjades
 101. Feta la llei i feta la trampa
 102. Gerra sense coll no està acabada
 103. Gran Església i pocs perdons
 104. Ha de pagar es mossatge
 105. Ha fet un ou de dos vermells
 106. Ha trobat sabata de son peu
 107. Hàbit no fa monja ni missa canonge
 108. Has de fer ses coses amb seny de bístia vella
 109. Hi ha més dies que llangonisses
 110. Hivern plujós, estiu calorós
 111. Homes! Cossiols que fan més planta!.
 112. I doncs què et pensaves? Un plat de faves!
 113. Iaia sense dents, doneu-li pa moll
 114. La mar com més té més brama
 115. La monge l’encén i es frare l'apaga
 116. La raboa si no ho diu amb el cap ho diu amb la coa
 117. La sang vol dir i no vol oir
 118. L'ase va davant!
 119. Llaurador granat, arada fonda
 120. Lo barato és car
 121. Lo que els ulls no veuen, es cor no s’endola
 122. Mai fa nosa una cosa nova
 123. Mai plou a gust de tothom
 124. Mal cagassis s'os des front
 125. Mal camí passa-lo prest
 126. Mal de molts, conhort de bísties
 127. Malpensa't i endevinaràs!
 128. Massa tomàtiga per tants pocs ous
 129. Mentre hi hagi ases cavalcarem
 130. Més val aptesa que fortalesa
 131. Més val creure-ho que anar-ho a buscar
 132. Més val un amic a la porta que un parent a Mallorca
 133. Mesclar ous amb caragols
 134. M'ha deixat com un pedaç brut
 135. Mosso atrevit, es crema el dit
 136. N´hi ha que neixen amb estrella i altres estrellats
 137. no deixis la carrera vella per la novella
 138. No diguis gat fins que no estigui dins es sac, i ben fermat
 139. No es pot nedar i guardar la roba
 140. No espereu el blat, sense haver sembrat
 141. No has d'obrir es paraigo, abans de ploure
 142. No hi ha mal que per bé no vengui
 143. No hi ha pitjor presó que sa consciència
 144. No n'agafen cap que no hi sigui
 145. No s'ajunten que no s'assemblin
 146. No s'ha fet sa mel per sa boca de s'ase
 147. No tocar pilotes en es joc
 148. No trobaries aigua a la mar
 149. No val un pissarrí
 150. Pam a pam sa fita fa un ram
 151. Pareixes de Búger
 152. Parla del dolent i el tendràs present
 153. Parlar clar i català
 154. Pel Pilar el tort ve i l'oronella se'n va
 155. Per abril, pluges mil
 156. Per l'amor de gendre, bugada sense cendra
 157. Per massa pa no hi ha mal any
 158. Per Sant Pere la mar en vol un
 159. Per Santa Llucia s'acursa la nit i s'allarga el dia, per Nadal una passa de pardal, per Reis una passa de veis, per Sant Antoni una passa de dimoni
 160. Per Tots Sants, castanyes, bunyols, aglans, cames seques i esclata-sangs
 161. Per ventura? Per ventura l'ase farà una mula!
 162. Plorava com una Magdalena
 163. Plou i fa sol, la mare de Dèu fa un fillol
 164. Poble petit, llengua llarga
 165. preu per preu, sabates noves
 166. Puja aquí i veuràs Porto Pi
 167. Quan cou cura i quan pica madura
 168. Quan el gat no hi és, les rates van a lloure
 169. Quan el pern d'abaix governa, el de dalt s'engalaverna
 170. Quan es vent ve de ponent no plou i si plou corren es torrents
 171. Quan la boira pastura, aigua segura
 172. Quan sa barba des vesí es crema, posa sa teva en remull
 173. Quans anys tens? Set i les dents
 174. Quants més son més s'embullen
 175. Quaranta anys fent de puta i no saps moure el cul
 176. Qui apunta amb un dit s’apunta ell amb tres
 177. Qui assembla a los seus no és fill de cap porc
 178. Qui assembla a son pare honra a sa mare
 179. Qui bé menja i bé beu, ell fa molt bé el que deu
 180. Qui canta a sa taula i pixa en es llit, no té es coneixement complit
 181. Qui cerca porcs ses orelles li grunyen
 182. Qui cerca, troba
 183. Qui comanda a Son Ribot, l'amo o l'al.lot
 184. Qui de jove no treballa quan es vell dorm a la palla
 185. Qui juga amb foc, pixa al llit
 186. Qui l’ha fet que l’engronsi
 187. Qui la fa la paga
 188. Qui la pensa la faria
 189. Qui mira enfora cau a prop
 190. Qui molt viurà, moltes coses veurà
 191. Qui no adoba la gotera, adoba la casa entera
 192. Qui no corre, vola
 193. Qui no es cansa, alcança
 194. Qui no escura no trenca plats
 195. Qui no fa feineta no menja coqueta
 196. Qui no fa quan pot, no fa quan vol
 197. Qui no pot segar, espigola
 198. Qui no té all, té ceba
 199. Qui no te l'ha feta, te la farà
 200. Qui s'aixeca dematí, Déu li surt a camí (o "pixa allà on vol)
 201. Qui sopa de vi ha d'esmorzar d'aigua
 202. Qui té bo vola i qui no redola
 203. Qui té doblers vola, qui no en té rodola
 204. Qui té el cul llogat no seu on vol
 205. Qui té picor, que grati
 206. Qui vol mal d'ell no el s'allunya
 207. Riu, riu i ton pare te farà un niu
 208. Rosa que l’amor si posa; verd que l’amor s’hi perd; blau que l’amor hi cau
 209. S’aigo va en es comellar
 210. Sa tramuntana, si no dura tres dies, dura una setmana
 211. Sa vella no es volia morir, perquè cada dia n'aprenia una de nova
 212. S'abundància mata sa fam
 213. Sant Antoni del porquet, sempre cau en disset
 214. Sant Pere va fer els seus parents sants
 215. S'ase creix i aubardà no
 216. Se n'ha anat a norris
 217. Se n'ha anat sense dir ni ase ni bèstia
 218. Se n'ha anat... a ca na Tix
 219. Ser més beneit que el dos d'oro
 220. Ser més beneit que una màniga de guardapits.
 221. Si plou per Santa Bibiana plou quaranta dies i una setmana
 222. S'ompare lleu i sa mare freixura, que ha d'esser sa criatura?
 223. Tal dia farà un any
 224. Tan bo, tan bo, vol dir tambor!
 225. Tant de Pere vol dir ase
 226. Tantes m'en diguis, sols que no em feris
 227. Té mal pes cap i no són crosteres
 228. Te’n vols riure des qui comanda? Fé lo que ell diu!
 229. Tenir cera del Corpus
 230. Tenir més juguera que un moix amb una veta
 231. Tot es bo si agrada
 232. Tot forat té el seu pedaç
 233. Totes les masses espanyen el cap
 234. Totes ses deixades son perdudes
 235. Tots acabarem al mateix fossar, si ens enterren
 236. Tracta a la gent com vols que et tractin
 237. Tria-la prima i neta que de gordes i xones ja s'hi tornen
 238. Trobaries ossos a n'es lleu
 239. Trons de cul, tempestat de merda
 240. Un dia és un jour
 241. Un llum en es sol, no fa claror
 242. Un mentider té les cames curtes
 243. Un plat pla ple de pebre negre està
 244. Un sac buit no s'aguanta
 245. Un vegada al any no val per res, un cop al dia és una porqueria i una vegada a la setmana, cosa sana
 246. Una cosa és predicar i s’altre donar blat
 247. Una dona fa la casa i una dona la desfà
 248. Uns arrepleguen i altres escampen
 249. Val més anar i tornar que anar i penar
 250. Val més es pa que es peix
 251. Val més morir "fàrtir" que morir màrtir
 252. Val més ser ca d'un ric que fill d'un pobre
 253. Val més un cap que una ciutat
 254. Varen tornar com madò Moreia: amb un dit a n'es cul i s'altre a s'oreia
 255. Vinya vella fa bon vi
 256. Voler tenir estopa i cul calent
 257. Xaloc que treu es ventre de lloc

diumenge, 21 de novembre del 2010

El top ten dels refranys catalans a l'Espai Internet de TV3

Aquest cap de setmana he tingut la grata sorpresa d'aparèixer a l'últim minut del Telenotícies Migdia de TV3, a l'Espai Internet.

Bé, al Telenotícies s'hi pot aparèixer per molts motius. I prefereixo que se'n facin ressò els companys de l'Espai Internet que la crònica negra del Caso.

Us enllaço el vídeo per si el voleu veure.

dissabte, 20 de novembre del 2010

Llibres - 57 - Serra, Ricard (2010): Refranys geogràfics (Volum 2)Serra, Ricard (2010), Refranys geogràfics (Volum 2). Comarques meridionals (Catalunya). Del Matarranya (Aragó) i dels Ports i Maestrat (València). ACCPE (Agrupació Catalana Colldejou de Promoció Excursionista), Mollerussa, 2010.

ISBN: 978-84-613-6157-1

Entrada a Library Thing.

Agraeixo l'amic Galderic que me l'hagi fet arribar, quan el va veure en un dels seus passeigs per aquests móns de déu.


La meva biblioteca paremiològica va creixent dia a dia. Tens algun exemplar que voldries veure-hi ressenyat i que passi a formar part del meu cabal paremiològic? Envia'm un correu a vpamies [at] gmail [dot] com i et diré on me'l pots fer arribar.
A finals del 2010, la biblioteca paremiològica està integrada per més de 600 exemplars diferents i la base de dades paremiològica ha arribat als 350.000 registres.

Llibres - 56 - Verdú, Jordi Raül (2010): La velleta refranyera
Verdú, Jordi Raül (2010), La velleta refranyera. Picanya, 2010, Edicions el Bullent. Col. «Els llibres del gat en la lluna», núm. 33. 111 pàg.


ISBN: 978-84-9904-046-2

Entrada a Library Thing.

La meva biblioteca paremiològica va creixent dia a dia. Tens algun exemplar que voldries veure-hi ressenyat i que passi a formar part del meu cabal paremiològic? Envia'm un correu a vpamies [at] gmail [dot] com i et diré on me'l pots fer arribar.

A finals del 2010, la biblioteca paremiològica està integrada per més de 600 exemplars diferents i la base    de dades paremiològica ha arribat als 350.000 registres.

dimarts, 16 de novembre del 2010

Top 100 de les Illes Balears

I després d'haver publicat els 10 refranys més populars de les Illes Balears, us passo també els 100 més votats. Bé, els 128, perquè, com veureu, hi ha un munt de refranys amb 2 vots (de 74) que comparteixen aquesta posició.

Us recordo que són vots només comptats de les 74 enquestes assignades a les Illes, no pas de les 1.205 totals.

Si els últims classificats del Top ten tenien 8 vots, amb quatre vots ens anem ja a la posició 25 i amb dos, a la 67.

Podeu comparar aquests resultats amb el Top 100 general i veureu que hi ha força diferències.

dissabte, 13 de novembre del 2010

Entrevista al Suplement, de Catalunya Ràdio


Aquest matí, m'han entrevistat al Suplement de Catalunya Ràdio. Amb la Tatiana Sisquella hem parlat durant un quart d'hora llarg de refranys i del Top ten de refranys catalans.

Moltes aportacions dels oients i comentaris concrets sobre antiparèmies i nous refranys.

Si ho voleu sentir us penjo el podcast:

Llibres - 55 - Plana, Miquel (1990): Dites i refranys populars de la comarca del Pla de l'Estany


Plana i Payraló, Miquel (1990), Dites i refranys populars de la comarca del Pla de l’Estany. Banyoles, 1990, Ajuntament de Banyoles.
ISBN: ---

Entrada a Library Thing.


La meva biblioteca paremiològica va creixent dia a dia. Tens algun exemplar que voldries veure-hi ressenyat i que passi a formar part del meu cabal paremiològic? Envia'm un correu a vpamies [at] gmail [dot] com i et diré on me'l pots fer arribar.

A finals del 2010, la biblioteca paremiològica està integrada per més de 600 exemplars diferents i la base de dades paremiològica ha arribat als 350.000 registres.

dijous, 11 de novembre del 2010

Top ten dels refranys catalans: Illes Balears

Anem, doncs, a veure les dades específiques de les enquestes de les Illes Balears. També veureu que difereixen prou del Top ten general.

He rebut 74 enquestes d'informants de les Illes. M'han arribat 387 refranys diferents. 259, només me'ls heu dit una sola vegada. El més votat, 25 vegades, amb un 33,78%. I el desè, 8 vegades, amb un 10,81% de percentatge. Percentatges molt similars als obtinguts al País Valencià, per exemple.

Sobre la procedència de les enquestes, la repartició per illes és la següent:
 • 53 de Mallorca, 
 • 9 de Menorca, i
 • 11 d'Eivissa.
I el Top ten concret de les Illes, sense més dilació, és aquest:
 1. Qui no vol pols, que no vagi a s'era (25, 33,78%)
 2. S’ase va dir orellut a n’es porc (13, 17,57%)
 3. Qui barata es cap se grata (12, 16,22%)
 4. Qui dia passa, any empeny (12, 16,22%)
 5. Gat escaldat, d'aigua freda tem (10, 13,51%)
 6. Es tests semblen a ses olles (10, 13,51%)
 7. Qui no té cap, que tengui cames (9, 12,16%)
 8. Qui va amb un coix, al cap d'un any ho són tots dos (9, 12,16%)
 9. Una flor no fa estiu (9, 12,16%)
 10. En desena posició, empat ex aequo entre No digues blat que no estiga dins es sac i ben lligat i A l'abril, cada gota val per mil (8, 10,81%)

dimecres, 10 de novembre del 2010

Les peces úniques del País Valencià

I de la mateixa manera que són interessants determinar les primeres posicions del rànquing, ara veurem aquelles peces úniques que sols ha dit una persona de les 220 enquestes del país Valencià.

Gairebé 500 peces paremiològiques (concretament 491) ben diverses que he intentat mantenir tan fresques com me les heu fet arribar. Perdoneu, doncs, grafies que recorden més la parla que el que hauríem escrit i algunes llicències que faciliten la rima i la comprensió de les dites.

Aquí sí que hi trobareu ja força frases fetes, locucions i modismes. No són tècnicament refranys, però com explico sempre, per no condicionar ni dificultar la participació mai vaig acabar de concretar què m'havíeu d'enviar, encara que quan deia "refranys" ja condicionava molt la vostra tria.
 1. A bon entenedor, poques paraules
 2. A burro vell, albarda nova
 3. A cap bobo, li pega per treballar
 4. A gallina que es gita amb gall, no li digues polla
 5. A Gener es gela l'aigua del pitxer
 6. A l’any del batre, si no és a este a l’atre
 7. A l’olor del dot s’acosta el ninot
 8. A la bossa del jugador no li fagues lligador
 9. A la terra del Miquelet, si no fa vent, no fa fred
 10. A la vellesa el dimoni es fa sabater
 11. A l'aixà, una patà, | El cabàs, de bon braç | De pa, un bon mos, | I el vi, pa ca si
 12. A l'hospital i a la presó tots tenim un cabiró
 13. A mal temps, bona cara
 14. A manar, qui en sap
 15. A Nadal, cada ovella al seu corral
 16. A Nadal, un pas de gall. Als Reis, burro és el qui no ho coneix
 17. A pixar al moll i a cagar a la rambla
 18. A plorar, a les palmeretes!
 19. A poquet a poquet, la ueleta esquilava el burret
 20. A qui no té faena deu li'n dóna
 21. A San Esteve un pas de llebre
 22. A Sant Anton les cinc en sol
 23. A tu et dic filla, entén-te nora
 24. A València tinc un piano i ací no el puc tocar
 25. A veure si valdrà més el fregall que l'escurà
 26. Abril plujós i maig ventós, fan l'any ric i profitós
 27. Ací el més 'tonto' fa rellotges
 28. Ací hi ha per a un bollit
 29. Ací, el que val, val, i el que no, a l'Horta
 30. Aço dels casaments desgraciat lo qui ho acerte
 31. Açò és per a cagar-se i no torcar-se
 32. Açò està més clar que un enredro
 33. Açò són pessetes i el demés punyetes
 34. Adreceu la esquena, que ja ve la Magdalena
 35. Aguardeu sal "pa" l'ou
 36. Aigua corrent no mata la gent
 37. Aigua de gener, ompli boques i graners
 38. Aigua que no has de beure deixa-la córrer
 39. Això és com bufar en caldo gelat
 40. Això no té ni cap ni centener
 41. Al bon feiner qualsevol eina li va bé
 42. Al gener no hi ha gos coniller
 43. Al passar per la Creu de Mislata, agafa't la capa
 44. Al qui patix el reguen
 45. Al saber li diuen sort
 46. Al vell foc en ell
 47. Alacant per a les barques, Xixona per al raïm, i per a les xiques guapes: Ibi, Castalla, i Onil
 48. Alacantina, borratxa i fina
 49. Altes o baixes, a l'abril les Pasqües
 50. Alzira cau de raboses i Carcaixent la llobera
 51. Amb pa i vi es fa el camí
 52. Amics i aparells que no servixen, | fes-te compte que no existixen
 53. Amor amb amor es paga
 54. Anar per damunt de l'oli
 55. Anar per la raer taula
 56. Any de neus, Anys de Déu
 57. Aparta el "xarco" que el xafe!
 58. Ara que parles d'escopetes, mon pare tenia un trabuc....
 59. Arre burro i dixa dir que mentres hi haurà món hi haurà que dir
 60. Arre mosques a Sollana!
 61. Arremanga’t un camal i voràs quina frescor
 62. Arreplegador de cendra i escampador de farina
 63. Bata qui bata l'era és sempre d'un altre
 64. Batejat en la pila del Do, burló
 65. Beneixida, Alcàntera, Càrcer i Cotes, els quatre pobles de les granotes
 66. Besaràs mà que voldries vore-la tallà
 67. Besqüitet de monja, cafís de blat
 68. Bo és que el cerdet es crie gordet
 69. Bo està el porc quan rota
 70. Bon pit, bon cànem
 71. Cada persona és un món
 72. Cadascú és cadascú
 73. Cap amunt i cap avall, fent "ruido" pel cascall
 74. Caragol trau les banyes que ix el sol
 75. Carcaixent mala terra i bona gent
 76. Càrrega a gust no pesa
 77. Casa d’oronetes, casa d’amoretes
 78. Casi res porta el diari
 79. Castelló, molta bromera i poc sabó
 80. Català, si no te l’ha feta, te la farà
 81. Cavall de sang, cavall de fang
 82. Cocentaina la pollosa, Alcoi el cavaller, no passes per Benilloba que et fotran els diners.
 83. Collita de cistella, caga't en ella
 84. Com el miracle de Mahoma que se gità al sol i s'alçà a l'ombra
 85. Com la bacona d'Artana, menjant i grunyint
 86. Conec los coixos assentats
 87. Contar una cosa amb pèls i senyals
 88. Cunyades i juntes, difuntes
 89. D’amics, pocs i bons
 90. D'allò que parles, ho tastes
 91. Damunt de cabró a la presó!
 92. Damunt d'un bony, torondo!
 93. Darrere l'u va el dos
 94. D'arròs i sol mai n'hi ha prou
 95. De bona madera ve el trompellot, per a que no balle
 96. De buscalls i troballs, menjar sempre tindràs
 97. De contar a passar-ho!
 98. De dia en dia li creix a Maria...
 99. De dos mentides traus una veritat
 100. De Fontcalent, tronada segura
 101. De la Vila i plores? cabra fotuda!
 102. De nit tots els gats són pardos
 103. De qui burro es burla, amb burro carrega
 104. De treballar, ningú es fa ric
 105. De valents, n'estan els cementeris plens.
 106. Del Palamó, home, sí; dona, no!
 107. D'Elx i Bovo? Canta-li un trovo
 108. Després d’un temporal ve una bonança
 109. Desprès de morir-se el malalt li van traure l’orinal
 110. Després del meló vi a muntó. I si és d'alger, en pitxer
 111. Després d'una secada, ve una arremullada
 112. Déu els cria i ells s'ajunten
 113. D'home que maltracta la dona | no esperes cosa bona
 114. Dia de boira, dia de sol
 115. Diu la guatlla què fas gat, què fas guatlla diu el gat
 116. Divendres que fora i jo que cobrara
 117. Dona finestrera, tapeu-li la gatera
 118. Dóna més faena que una unça de cucs
 119. Dona que sap llatí, no la vull jo per a mi
 120. Durar més que un cul de morter en un bancal.
 121. Eixe és més gandul que Amaro!
 122. Eixe es pensa que el rei li guarda els porcs
 123. Eixir com el negre del sermó, amb els peus gelats i el cap calent
 124. Eixir com les cireres
 125. El bou vell si no llaura ho entén
 126. El burro li diu al porc orellut
 127. El burro mal esquilat, als quatre dies igualat
 128. El darrer, ben lliurat o mal lliurat
 129. El dinar reposat i el sopar passejat
 130. El gat és per als descuidats
 131. El lladre, que siga valent
 132. El pecat de gola Déu el perdona
 133. El peix per a qui se'l mereix
 134. El que alguna cosa vol, alguna cosa li costa
 135. El que envia no va
 136. El que escriu i parla fa faltes d’ortografia
 137. El que fa el dia Santa Creu quaranta dies arreu
 138. El que matina, Déu l'ajuda
 139. El que no entengues, ni el compres ni el vengues
 140. El que no la corre de fadrí, la corre de casat
 141. El que no siga co[n]frare, que no pille cera
 142. El que no vulgues per a tu, no ho vulgues per a ningú
 143. El que no vullga Farina que no vaja al molí
 144. El que no vullgues que se sàpiga, no ho faces
 145. El que pixa clar, no necessita metge
 146. El que va per davant, va per davant
 147. El qui alguna cosa vol, algun li'n costa
 148. El qui va amb bon fi, el nostre Senyor li ompli el cofí
 149. El roig fa goig
 150. El sant quan més lluny fa més miracles
 151. El vell, merda per ell
 152. Els bous bé es veuen des de la barrera
 153. Els consells, en diners
 154. Els diners per on passen banyen
 155. En (amb) els amics no cal tovalla
 156. En Alcoi la Tramuntana no té abric i el home pobre no té amic
 157. En baixar l’Àngel refresca
 158. En Beniatjar treuen els gossos a cagar amb el gibrell de pastar
 159. En bimba (minvant) o en creixent, bon cabàs de fem
 160. En cap cap cap que Déu deu deu
 161. En dir les veritats es perden les amistats
 162. En el Campello filet, i la maceta no para, i en Aigües estan els banys pa qui està tocat de l’ala
 163. En el regne dels cecs, el tort és el rei
 164. En gener i febrer, treu la flor l'ametller
 165. En la cara de Déu tot se veu
 166. En la panxa plena que treballe en Baena!
 167. En posar el cap al coixí, tots arriben
 168. En tot hi ha trampa menys en el vi, que li posen aigua!
 169. En vore el gos, amanix la pedra
 170. Eres d'Alzira i plores?
 171. Eres més burro que Tacó
 172. És la llei de l'embut: lo ample per a mi i lo estret per a tu
 173. És més car que una missa en orgue
 174. És pitjor el remei que la enfermetat
 175. Escoltets en reunió, són de mala educació
 176. Espaiet i bona lletra
 177. Estar en l'arrop i en les "tallaes"
 178. Estar més content que una campana
 179. Este és del puntet que pixa alt i fa clotet.
 180. Este està més mal que una rella
 181. Este pica i vola
 182. Estic com un xiquet amb sabatetes noves
 183. Et vull més que un bon cagar
 184. Ets com la beata Sus, amagues la cara i ensenyes el parrús
 185. Faci'm una americana per aquet botó
 186. Faena de gos val per dos
 187. Faena, gira l'esquena
 188. Falta de pa, sobra de crits
 189. Febrer el curt, més mal que el surd
 190. Feina ben feta , traspassa fronteres
 191. Fent i desfent aprèn la gent
 192. Fer el cor fort
 193. Fer molta palla i poc de forment
 194. Ferrant, ferrant va perdre l'ofici
 195. Fes bé al porc, que té bones xulles
 196. Fes com jo dic, però no faces el que jo faig
 197. Fills rics de pares pobres, néts miserables
 198. Forta és la roca i més fort qui l’enderroca
 199. Fugir és obeir
 200. Gaianes cau de rabosses, Turballos la llobera, i Muro l'avivador de la gent malfaenera!
 201. Ganao de molts el llop se’ls menja
 202. Garrofer de quinze soques, totes grosses com el puny, eixa cançó que tu cantes me la clave jo pel cul
 203. Gavarda, Antella, Beneixida i Cotes, les quatre províncies de les granotes
 204. Gent de roglet, gent de poblet
 205. Gos lladrador, poc mossegador
 206. Han quedat com Camot
 207. Home casat: burro domat
 208. Home interessat, no pot ser honrat
 209. Home lluner, no fa graner
 210. Home matiner, home feiner
 211. Hòmens i neu, no Mare de Déu
 212. Ja han aparegut les tisores
 213. Ja va entrant en barres
 214. Juguem tots o estripem la baralla
 215. Juí precipitat, quasi sempre errat
 216. L’arc de sant Martí de matí, la pluja ja està sí; l’arc de sant Martí de vesprà, la pluja ja se’n va
 217. L’un per l’atre i la casa sense agranar
 218. La boca te l'ha feta un frare
 219. La burreta creix però l'albardeta no
 220. La dona és com la mel, però fa treure la fel
 221. La fadrina alzirenya | de tot se'n riu, | se li solte l'espardenya | o se n'isca el riu.
 222. La figa per estar bona ha de tindre tres senyals: pansideta, clavilladeta i picadeta pel pardal
 223. La gallina de dalt caga (a) la de baix (sota)
 224. La mà ferix el cos, la llengua aplega a l’os
 225. La mare ceba i el pare grill, ¿què serà el fill?
 226. La Mare de Déu només ix una volta
 227. La muntanya qui la perd, la guanya
 228. La processó llarga i el ciri curt
 229. La que a la tenda va i ve, dos cases manté
 230. La qui és puta no vol ser puta a soles
 231. La sogra encara que siga de sucre, sempre amarguege
 232. La taronja pel matí or, a migdia plata, a la nit plom
 233. La terra que te rapa, ni es ven ni es barata
 234. La vida és curta com un pal de galliner: curta i plena de merda
 235. La visita i el peix menut a les vint-i-quatre hores put.
 236. La xiqua eixerida, al febrer la alfabega eixida
 237. L'amor és una bava que es cria en els ronyons, pega un bot en els collons i ix per la punta de la fava
 238. Les coses clares i el xocolate espés
 239. Les gallines ponen pel bec
 240. Les manies no les curen els metges
 241. L'haca l'he treta, l'altra haca la trac?
 242. Li passà a Rosa i estava més grossa
 243. Llàgrima a l’ull, bocí com un puny
 244. Lligar gossos amb llonganisses
 245. Lluna minvant, part semijant. Lluna creixent, part diferent
 246. Lo bo, si debães, bo dos vegães
 247. Lo normal, una figa pa un pardal
 248. Lo que no deixa deixar-ho
 249. Lo qui de lluny fa cara de tonto de prop ho està
 250. L'ofici de burgés, menjar, beure i no fer res
 251. L'oli del cresol tot ho resol
 252. M'agrada com llaures, però demà no tornes
 253. Magraner que fas castanyes, m'enganyes
 254. Mai et fies de l'aigua quieta
 255. Mai plou a gust de tots
 256. Mal acaba qui mal comença
 257. Mala herba mai no mor
 258. Mallorquina, puta fina
 259. Malpensa i acertaràs
 260. Mare de Déu Senyor Sant Silvestre, en tants anys que sóc ferrer i encara no havia vist clau com este
 261. Mare Pere em toca! Toca'm Pere, toca'm, ara que la mare no em veu!
 262. Maredeueta, maredeueta, que me quede com estic
 263. Massa tomata per un parell d'ous
 264. Matar-se per qui no es mata, catarata
 265. Me cague en Dénia, la terra que rega amb sénia
 266. Me fas la raó i no me la sols fer, o em necessites o et sóc de menester
 267. Menja, beu i fes-te gord, i si et criden fes-te el sord.
 268. Menjats i dejuns, no canten junts
 269. Menges mes que el tio sangonera, que va morir de una fartera
 270. Mentres descanses piques les granses
 271. Més m'estime carabassa que casar-me amb un pendó
 272. Més parla el mut que el llengut
 273. Més sap el vell per experiència que el jove amb la seua ciència
 274. Més val això que una punyada a l'ull
 275. Més val arribar a hora que córrer tot el dia
 276. Més val borratxo conegut que alcohòlic anònim
 277. Més val dir que "cal dir"
 278. Més val ser amo d'un ou que criat d'un bou
 279. Més val ser gallina que pollastre
 280. Més val suar què tremolar
 281. Més val Torrefeta que Castellserà
 282. Més val vergonya en la cara que dolor en el cor
 283. Mira-lo!, pareix d'Otos
 284. Montortal: quatre cases i un hostal
 285. Monyo fet, cara llavà, xica templà
 286. Mora Marta, mora farta
 287. Murcians?, salats i a la gerra
 288. N'hi ha ulls que s'enamoren de llaganyes
 289. Ni casa en cantó, ni vinya en racó
 290. Ni menja rescalfada ni donzella festejada
 291. Ni per ric gallejar ni per pobre espantar
 292. Ni terra en costera, ni dona forastera
 293. Ningú caça sense gos
 294. No cal fer cas a mig dies havent dies sencers
 295. No corresgues tant, que ahí davant, també plou
 296. No digues figa que a la mà no estiga.
 297. No digues mai d’esta aigua no beuré ni este frare no és mon pare
 298. No diràs mal que no aparega l'animal
 299. No era roig el meu Camilo i era suc de llonganissa
 300. No és la mel per a la boca de l’ase
 301. No et fies de monges i capellans ni de frares tardans
 302. No fiques el cap a on siga atzucac
 303. No hi ha lluna com la de gener, ni amor com el primer
 304. No hi ha més remei que morir-se o fer-se vell
 305. No ofèn qui vol, sinó qui pot
 306. No s'hereten només els bancals
 307. No som, anem fent-se
 308. Nora i sogra son llegums que no es couen junts
 309. Novia ploguda, novia volguda
 310. Òbila llantiera, mànegues d'astral
 311. Obrir el cul i empomar les mosques
 312. Oliveta menjà, pinyolet en terra
 313. On falta coneixement sobra picardia
 314. On mengen dos, mengen tres
 315. Pagar i plorar
 316. Per als lladres no hi ha mans
 317. Panxa plena crida son
 318. Pardalet vell en gàbia nova canta
 319. Parla com un llibre obert
 320. Patir? Pa tir el que li pegaren a Prim
 321. Pedreta a pedreta es fa una caseta
 322. Pel boig sempre és carnestoltes
 323. Pel juliol, pobres dels que estan al sol
 324. Pel març, les xarxes a la mar
 325. Pensa mal i encertaràs
 326. Pensat i fet
 327. Per l' agost, a l 'ombra fins el gos
 328. Per la nit baladres i pel matí llautets
 329. Per l'agost, figues i most
 330. Per les juntes se'n ix el vi
 331. Per l'olor a bou, llepa el llop el jou
 332. Per on passa l'oli, taca
 333. Per Sant Andreu, pluja o neu
 334. Per Sant Antoni, un pas de dimoni
 335. Per Sant Francesc la magrana al pes
 336. Per sant Jordi, el melonar, ni fora ni per sembrar
 337. Per Sant Mateu si no heu veremat, veremeu
 338. Per Tots Sants, castanyes i torrons
 339. Per Tots Sants, posa’t els guants
 340. Per un poll no es mor la lloca
 341. Perquè una volta vaig pintar una mona, tots em diuen pintamones
 342. Pesa més que un matrimoni mal casat
 343. Plets vells, baralla nova (o comptes vells)
 344. Plou poc però per a lo poc que plou, plou prou
 345. Poble menut, infern gran
 346. Poca terra val diners
 347. Poll d’una llocada fart i malcontent
 348. Ponent en terra baixa, aigua altra vegada
 349. Poques cabres, pocs xiulits
 350. Posar-se com un llop
 351. Primer l'obligació i després la devoció
 352. Primer trenca(da) que dobla(da)
 353. Puta, pitxer i pagar el beure
 354. Quan criden bou, si no és bou, vaca
 355. Quan estava engolfat, verderol quasi m'espantes; ara que estic remuntat, me'n fot verderol que cantes
 356. Quan ja s’ha mort l’haca, bon cabàs de garrofes
 357. Quan més roïn la nou més "ruido" mou
 358. Quan no hi ha pa, bones són coques
 359. Quan plou de tramuntana, plou de bona gana
 360. Quan t’isca el pèl pel nas, | i el monyo per les orelles, | ja pots pixar-te en la figa | i cagar-te en les mamelles
 361. Quan u no vol, dos no rinyen
 362. Quan uns van, altres tornen
 363. Quan vages al camp, la manta i la brena sempre a l’esquena.
 364. Quant (com) més rics més animals
 365. Quedar-se com la núvia de Pinet, amb la roba posada i el monyo fet
 366. Qui barata el cap es grata.
 367. Qui cau i s’alça, camí avança
 368. Qui depressa viu, depressa mor
 369. Qui dona fills a fer, tard li semblen
 370. Qui en fa mil i no en fa una, com si no en fera ni una
 371. Qui entre setmana va mudat, el diumenge va cagat
 372. Qui envia no tria
 373. Qui és bo per a fer festa, és bo per a treballar
 374. Qui es casa en estiu es casa dos vegades
 375. Qui estudia, sempre sap
 376. Qui família busca, honra li falta!!
 377. Qui gasta més que guanya, es penja com una aranya
 378. Qui mana, no va
 379. Qui menja a les hores, caga rellotges
 380. Qui menja sopes se les pensa totes
 381. Qui molt abraça, poc estreny
 382. Qui molt parla perd mòs
 383. Qui molt vulga viure, de tot s'ha de riure
 384. Qui no es contenta és perquè no vol
 385. Qui no està, no s'encontra
 386. Qui no fila en tot l'any fila el dia de Cap d'Any
 387. Qui no fot i roba és perquè no troba
 388. Qui no guarda quan té, no menja mai prou
 389. Qui no ha portat mai bragues, les costures li fan llagues
 390. Qui no s’ha vist mai amb un tros de lona, se la mira i fa la mona
 391. Qui només té un gat, amb ell combat
 392. Qui paga, descansa
 393. Qui primer envasa no li falten cordes
 394. Qui riu l'últim, riu millor
 395. Qui s’ha menjat les molletes, que es menge els ossets
 396. Qui s'alça matí, caga on vol
 397. Qui s'allarga més que la tapadora es queda destapat
 398. Qui se rasca és que li pica
 399. Qui se xolla, s’estrena!
 400. Qui s'ho menja tot en una fartà, ho caga tot en una caguerà.
 401. Qui siga burro que rode sénia
 402. Qui té cony té pa, qui té pixa es fot matar
 403. Qui té diners, té tot l'adreç
 404. Qui té mal en el dit i mal marit, a sovint s'el mira
 405. Qui té poc i gasta massa té el cap de carabassa
 406. Qui té troncs, fa astelles
 407. Qui treballa amb pedra, ni creix, ni medra
 408. Qui val, val i qui no per municipal
 409. Qui vulga saber, que estudie
 410. Quin tall de huit i nous i cartes per lligar
 411. Quina em faràs que no me la pegaràs
 412. Reunió de pastors, ovelles mortes
 413. Ric rac i dorm al terra
 414. Rinyes de marit, de la taula al llit
 415. S'acaben les festes i se queden les bèsties.
 416. Sant Feliu, festa "hasta" el riu. Del riu cap allà, ja no n'hi ha
 417. Sant Jaume i Santa Anna, raïm a la Plana
 418. Sap més que l’han ensenyat
 419. Sempre plou sobre banyat
 420. Senyor pequé, senyor pequé, però per l'esquena t'apunyegaré
 421. Senyor tira'm un duro... i va i em tira un atabó
 422. Ser més amarg que l'acever
 423. Ser més animal que un carro bolcat
 424. Ser més burro que Tacó
 425. Ser més descarat que el rei de l'aduana
 426. Ser més gos que un pont
 427. Ser més popular que la Xarito
 428. Ser mes tonto que una mata de faves
 429. Ser més vell que cagar emponnat (o aponat)
 430. S'ha juntat el forn i la paneria.
 431. S'han de tenir amics fins a l'infern
 432. Si a l'abril la puput no ha vingut, s'ha mort o s'ha perdut
 433. Si açò és guerra, que dure
 434. Si beus vi, borratxo; si no, un interessat; si vas a missa beat i, si no, un condemnat
 435. Si el llaurador contara, no sembrara
 436. Si el món fos un ou se'l beuria
 437. Si en fas cent i no en fas una, com si no en feres ninguna
 438. Si en ta casa cauen faves en la meua poalades
 439. Si no vols carnestoltes, tanca les portes
 440. Si sembres julivert pel maig, tot l'any en tindràs
 441. Si són grosses n’entren poques, si en vols més para el cabàs
 442. Si te cases a Ares, puta l'agarres; pa putes fines, les vilafranquines
 443. Si toquen les campanes és senyal de festa
 444. Si una ceba val un duro, | ceba i mitja què valdrà? | Si la primera està ben pegà, | la mitja, tira-la
 445. Si vas a Castalla, si et foten, calla. -I el que ho diu és un "canalla"
 446. Si vols fer-te ric, vetla i matina
 447. Si vols saber l’home qui és, dóna-li mando i diners
 448. Si vols ser advocat, posa-t'ho pel cap
 449. Sords i cegos, fot-los al riu
 450. Tan madures i a la vora del camí?
 451. Tant com plou el vent ho eixuga
 452. Tant et vull que et trec un ull
 453. Tant tens, tan vals
 454. Tard s'ajunten dos que no es semblen
 455. Té la figa com un cabàs
 456. Té més fam que un gos que s'ofega
 457. Té més fam que un lladre
 458. T'ensenya el caramel i et dóna el paperet
 459. Terra de pebrella, caga't amb ella
 460. Tinc fam, set i son, si menge, bec i dorm, se'm passarà la fam, la set i la son
 461. Tinc més fam que un músic d'Agres!
 462. Tindre cara de marededeueta i fets de dimoni
 463. Tindre els collons a tires
 464. Tindre la sang d'orxata
 465. Tira-li, Martí
 466. Tot cavall es torna rossí
 467. Tot el que puja, baixa
 468. Tot ho sàpies fer i res hages de menester
 469. Tot potser va dir Caliu (menys una rata fer niu baix la cua d'un gat viu)
 470. Tot té fi, fins les figues de cofí
 471. Tot té un mig i dues vores
 472. Tots d’un ventre i cadascú el seu temple
 473. Tramuntana a l'Albufera, ni cacera ni peixera
 474. Tres cagant dalt d'una apost
 475. Tres fan ball
 476. Trieu i garbelleu
 477. Trons al Pi Gros, aigua al tros
 478. Tu digues el que vullgues que jo faré el que em dóna la gana
 479. U, un altre i una parelleta quatre
 480. Un bé i un mal no duren cents anys
 481. Un pet i una bufa, el llit com una estufa!
 482. Una atra vegada serà, germà
 483. Una mà llava l'altra i les dos (dues) la cara
 484. Val més arribar a temps, que córrer tot el dia
 485. Val més un bon pet que una missa amb orgue
 486. Val més vestir sants que despullar borratxos
 487. València no es va fer en un dia
 488. Vas per damunt de la maroma!
 489. Vestiràs com la ceba a la fi de la primavera
 490. Vist un bastó i pareixerà un baró
 491. Volent o no volent de la dona sigues parent

dilluns, 8 de novembre del 2010

El Top 100 del País Valencià

I després d'haver publicat els 10 refranys més populars del País Valencià, us passo també els 100 més votats. Bé, els 116, perquè, com veureu, hi ha un munt de refranys amb 4 vots (de 220) que comparteixen aquesta posició.

Us recordo que són vots només comptats de les 220 enquestes assignades al País Valencià, no pas de les 1.205 totals.

Si els últims classificats del Top ten tenien 24 vots, amb deu vots ens anem ja a la posició 42 i amb 5, a la 73.

Podeu comparar aquests resultats amb el Top 100 general i veureu que hi ha força diferències.

dissabte, 6 de novembre del 2010

Llibres - 54 - Girbal Jaume (1923): La tragèdia de cal Pere Llarg

Girbal Jaume, Eduard (1923): La tragèdia de cal Pere Llarg. Barcelona, Edicions de 1984. Segona edició, 2007. 287 pàg. Edició d'Enric Casasses.

ISBN: 84-96061-64-7

Entrada a Library Thing.


La meva biblioteca paremiològica va creixent dia a dia. Tens algun exemplar que voldries veure-hi ressenyat i que passi a formar part del meu cabal paremiològic? Envia'm un correu a vpamies [at] gmail [dot] com i et diré on me'l pots fer arribar.

A finals del 2009, la biblioteca paremiològica està integrada per vora 400 exemplars diferents i la base de dades paremiològica ha arribat a 300.000 registres.

dijous, 4 de novembre del 2010

Eufemismes i fraseologia sobre el fet de morir-se

I ja, per tancar el tema de la mort, per al mateix programa Tassa i mitja d'IB3, vaig preparar també una llista d'eufemismes i fraseologia referits al fet de morir-se. És un camp molt ric, amb una sinonímia i imatges molt suggeridores i també amb molts eufemismes per no parlar clarament del fet de finir.
En una cerca ràpida, en vaig trobar gairebé una norantena.
Els comparteixo amb vosaltres i us agrairé qualsevol ampliació del llistat amb informacions dels llocs on els heu sentit o fet servir.


 1. Abandonar el cos
 2. Abandonar el món
 3. Acabar a Can Margarit (Castellbisbal) (Finca on està situat el cementiri)
 4. Acabar a la corva (Pla del Penedès)
 5. Acabar a la Doma (Garriga)
 6. Acabar al Ramassà (Granollers)
 7. Acabar al Saiol (Moià) (Nom de la masia del costat del cementiri)
 8. Acabar amb el pijama de fusta
 9. Acabar els alens
 10. Acabar els torrons
 11. Acabar-se la candela
 12. Aclucar els ulls
 13. Acollar (Mallorca)
 14. Adormir-se en el Senyor (o en la pau del Senyor)
 15. Adormir-se en la mort
 16. Aferrar el pallet
 17. Anar a Ca l'Encarnat (Granollers) (Els Encarnat era la família que feien d'enterramorts a Granollers)
 18. Anar a Cal Boc (Ripoll)
 19. Anar a Cal Guimerri (Celrà) 
 20. Anar a Cal Montfar (Montblanc) (Antic propietari dels terrenys del cementiri)
 21. Anar a Cal Saio (o darrere cal Saio) (El Prat de Llobregat)
 22. Anar a Cal Tamborino (La Seu d'Urgell) 
 23. Anar a Cal Trencalòs (Badalona) 
 24. Anar a Can Buac (Pont de Molins) (Nom del mas del costat)
 25. Anar a Can Catarra (Alella)
 26. Anar a Can Cirera (Tiana)
 27. Anar a Can Faló (Palau-solità i Plegamans)
 28. Anar a Can Falot (Centelles)
 29. Anar a Can Graells (Sant Cugat del Vallès) 
 30. Anar a Can Gurgui (Canovelles)
 31. Anar a Can Pairot (Besalú)
 32. Anar a Can Pelat (Esquirol)
 33. Anar a Can Roure (Matadepera) (pel taüt, la caixa de fusta)
 34. Anar a Can Torrella (Terrassa)
 35. Anar (o anar-se'n) al clot
 36. Anar a fer malves
 37. Anar (o Dur) (algú) a Gàlim (Olleria) 
 38. Anar a son Tril·lo (nom de l'antic cementiri, a Mallorca)
 39. Anar a veure en trompeta (Ciutadella) (Per l'àngel trompeter del judici final, que hi ha damunt la porta del cementiri)
 40. Anar a l'altre barri
 41. Anar a l'hort de Sinbala (Carcaixent) (Lloc on es troba el cementiri)
 42. Anar a l'ombra dels xiprers
 43. Anar [a parar] al canyet (Esparreguera)
 44. Anar a la carretera de Puigcerdà (La Seu d'Urgell)
 45. Anar a la casa del Pare
 46. Anar a la Malguer (Montblanc) (Partida on es troba el cementiri)
 47. Anar a la vinya del Cigala (Sant Sadurní d'Anoia)
 48. Anar a plegar
 49. Anar a plegar aulives (La Ràpita)
 50. Anar a Son Alegre (Algaida) (El cementiri és en una possessió del mateix nom)
 51. Anar a sopar amb el Pare etern (o amb el pare sant)
 52. Anar a sopar amb sant Pere
 53. Anar a Talló (Bellver de Cerdanya) (Talló és un poblet del costat de Bellver on hi ha el cementiri per a tots els de la batllia)
 54. Anar al camí de Balaguer (Linyola)
 55. Anar al lledoner (Montuïri) (Hi ha un arbre d'aquesta espècie davant del cementiri)
 56. Anar al pati de Can Llobet (Montroig del Camp)
 57. Anar al pot
 58. Anar al ribast (Rupit, Collsacabra)
 59. Anar al sequer
 60. Anar al Serret del Pip (Vilaplana)
 61. Anar al Solei d'en Rap (Plana de Vic) 
 62. Anar al Solell del Barber (Súria)
 63. Anar al sot
 64. Anar al tenyidor (Torredembarra)
 65. Anar al tros de l'era
 66. Anar (o Dur) als Escles (Gata)
 67. Anar als suros d'en Mas (Maçanet de Cabrenys)
 68. Anar (o Eixir) amb els peus per davant
 69. Anar cap al solei (Súria i Gironella) (El cementiri és en un lloc asolellat)
 70. Anar-se'n
 71. Anar-se'n a can Pistraus
 72. Anar-se'n a can Taps
 73. Anar-se'n a criar malves
 74. Anar-se'n a l'altre barri (o món)
 75. Anar-se'n a l'arxiu
 76. Anar-se'n a la carrera (Beneixama) 
 77. Anar-se'n a la fossa
 78. Anar-se'n a la Vinya de Ferreres
 79. Anar-se'n a les Ecles
 80. Anar-se'n al calaix
 81. Anar-se'n (o Anar) al canyet
 82. Anar-se'n al cel
 83. Anar-se'n al cial de les panses
 84. Anar-se'n al cop
 85. Anar-se'n al garrofer de la Tella
 86. Anar-se'n al garrofer del Crac
 87. Anar-se'n al Garrut (Lleida, DCVB)
 88. Anar-se'n amb els peus per davant
 89. Anar-se'n camí de l'Oret (Eslida)
 90. Anar-se'n cap allà
 91. Anar-se'n del món
 92. Arribar al darrer son
 93. Arribar l'hora
 94. Arribar la darrera hora
 95. Arribar la Magra
 96. Arribar la Seca
 97. Batre els peus
 98. Batre l'ala
 99. Batre les cames
 100. Batre les ferradures
 101. Batre les pernes (Maçanet de Cabrenys)
 102. Boquejar (Cat. i Val.)
 103. Cantar el gori-gori
 104. Cantar-li les absoltes (Beneixama)
 105. Carguinyolar-se (Torelló)
 106. Cascar-la
 107. Caure de l'església (Fígols i Alinyà)
 108. Cloure els ulls [a la llum]
 109. Colltorçar
 110. Colltrencar-se
 111. Cremar en el verd (o en el blau)
 112. Criar malves 
 113. De camí cap amunt i al clot (Òdena)
 114. Deixar de viure
 115. Deixar-hi els ossos
 116. Deixar-hi la pell
 117. Deixar-nos
 118. Desaparèixer de l'escena
 119. Descansar en pau (DEP, del llatí RIP: Requiescat in pace)
 120. Destinar l'hora
 121. Dinyar-la
 122. Deixar-se la pell
 123. Donar de menjar als cucs
 124. Donar (o lliurar, o retre) l'ànima a Déu
 125. Dur-lo a la pedrera (Ròtova) (És al costat del cementiri)
 126. Eixir amb els peus per davant
 127. El darrer sospir
 128. En l'article de la mort (a punt de morir-se)
 129. Estar a punt de lliurar (o entregar) l'ànima a Déu
 130. Estar caput
 131. Estar combregador (estar per morir)
 132. Estar en el gori-gori (Xàtiva)
 133. Estar en la darrera fulla ('darrê fulla', o en el darrer badall) (Camp d'Elx)
 134. Estar guardant la llàntia
 135. Estar més sec que un ripi (Algemesí)(Per associació d'idees amb el RIP)
 136. Estirar la pota (o la cama)
 137. Exhalar el darrer (o l'últim sospir)
 138. Exhalar l'ànima (o l'esperit)
 139. Expirar
 140. Fer atots
 141. Fer cap a l'ermita (Bràfim) (N'hi ha una al costat)
 142. Fer cap al tenyidor (Penedès, Torre d'en Barra)
 143. Fer coll de figa algú
 144. Fer el bategot
 145. Fer el darrer (o l'últim) badall
 146. Fer el dos de bastos (Santanyí, DCVB)
 147. Fer el pellot (Beneixama)
 148. Fer es darrer alè
 149. Fer es tres alens
 150. Fer ets alems (o es darrers alems)
 151. Fer flist
 152. Fer la clucaina
 153. Fer la [darrera] ganyota
 154. Fer la fel (Gandia)
 155. Fer la fi d'en Cagaelàstics
 156. Fer la fi d'en Pocarroba
 157. Fer l'ànec
 158. Fer l'ou
 159. Fer la clucaina
 160. Fer la ganyota
 161. Fer la pell
 162. Fer les darreres (o raderes)
 163. Fer l'últim (o el darrer) badall
 164. Fer nyec (entre d'altres llocs, sentida a Rupit, Collsacabra)
 165. Fer un pet com un aglà
 166. Fer-li la crida (Solsona) (Perquè el pregoner municipal anuncia l'enterrament pels carrers)
 167. Fer-se'n el pellot
 168. Fer-se'n l'aresta (Gir., Olot)
 169. Fer-se'n la pell
 170. Fer-se'n la pellissa
 171. Fer-se'n les calces
 172. Fer-se'n les set pedretes
 173. Fer-se'n l'estella
 174. Finar
 175. L'anada de l'avi
 176. La terra el crida
 177. Lliurar l'ànima a Déu
 178. Morir com un ca (sense els darrers sagraments)
 179. No alçar el cap del coixí (Beneixama)
 180. No ser d'aquest món
 181. Pagar amb la pell
 182. Pagar tribut a la mort
 183. Palmar-la
 184. Parar a l'estiba
 185. Passar (o Anar) a l'altra (o a millor) vida
 186. Passar el pont d'esquena (Reus, Baix Camp) (o d'esqueneta) (Lleida)
 187. Passar el portal de la bassa (Torredembarra)
 188. Passar els taps (d'algú) (sentida, entre d'altres llocs, a Torelló, Osona)
 189. Perdre-hi la vida
 190. Perir
 191. Petar
 192. Plegar gàbies (Valls)
 193. Plegar hams
 194. Plegar veles
 195. Podrir malves (Tavernes de la Valldigna)
 196. Posar-li un pijama de fusta
 197. Pringar-la
 198. Pujar-se'n al cel
 199. Que molts anys vagi per davant!
 200. Quedar-li dos xolla(d)es (Elx)
 201. Quedar-se com un pardalet
 202. Quedar-se fred
 203. Quedar-se sec
 204. Quedar-s'hi
 205. Retre l'ànima a Déu
 206. Rompre's el coll (morir d'accident)
 207. Sortir amb els peus (o les cames) per (o pel) davant
 208. Sucumbir
 209. Tancar els ulls
 210. Tancar els ulls a la llum (o a la llum d'aquest món)
 211. Tenir el peu a l'estrep
 212. Tenir un lloquet a la paret de Cotes (Algemesí)
 213. Tenir (algú) un peu a la fossa (o a la tomba) (estar a punt de morir)
 214. Tenir una cama al fossar
 215. Tindre els dies complits
 216. Tocar les barbes del Pare Etern
 217. Tòrcer (o torçar) el coll 
 218. Tornar a la pols
 219. Tornar la carn a la terra
 220. Tornar-se
 221. Transir
 222. Traspassar
 223. Trobar la mort
 224. Venir la Lletja
 225. Volar al cel

Mira també

 • Ramon Solsona hi dedica un programa monogràfic de les seves Perles cultivades [mp3] a RAC1 l' de novembre de 2011.
 • Màrius Serra fa una piulada al Twitter el 26 de març de 2012 sota l'etiqueta #malacaraquanmorirem

dilluns, 1 de novembre del 2010

La mort i el refranyer

La festivitat de Tots Sants va estretament vinculada al cicle vida-mort a través de reminiscències antigues del cicle de la terra: després de l'abundor de les collites de l'estiu, ve el repòs, la mort aparent de la natura.

Hi ha altres llocs on expliquen l'origen de la festa i les diferents representacions. Jo em vull cenyir al que explica el refranyer sobre la mort.

Hi heu pensat mai, així en fred, sobre la relació entre el refranyer i la mort? En parla? En quins termes? No vaig gaire errat si aposto que la primera impressió que tenim és que hi ha pocs refranys sobre la mort. Almenys, així ho apuntaven inicialment en un programa de ràdio on m'han convidat a parlar del refranyer i el tema de la mort. «Una trucada curta, que tampoc hi deu haver gaire cosa al refranyer sobre la mort!»

Impressions. Però cal confirmar-les. I què millor que fer una cerca a la meva base de dades per la paraula 'mort' o apartats de llibres referits a la mort? Resultat: més de 4.500 resultats. Quina feinada! I una contradicció absoluta amb la intuïció que teníem.

Espurgo, redueixo coincidències, elimino duplicitats i em quedo amb 1.500 refranys sobre la mort. Joan Amades, al seu llibre La mort. Costums i creences, en té recollits pocs més de 150. Multiplico per deu el cabal del llibre i ho afegeixo al meu refranyer temàtic.

Seria impossible en un escrit parlar d'aquests 1.500 refranys. I per tant faré només una aproximació als més emblemàtics, a algunes curiositats i a temàtiques generals detectades en aquesta exploració.

La mort va molt lligada a la vellesa. És llei de vida! Ja se sap que De vell ningú no passa. Pensem en exhaurir la vida i fer-nos vells. I que morin els joves abans que els vells se'ns fa estrany (i ho trobem injust!):
 • El jove pot morir aviat, però el vell no pot viure gaire
 • El vell pot morir, però el jove pot no envellir 
 • De joves, ne moren molts però de vells, no n'escapa cap

No cal deixar-ho tot per quan hàgim mort. No en sabem el moment. Sabem a on naixem i no a on morirem.

I de vegades quan volem redreçar una situació, ja fem tard:
 • Quan fou mort (o Després de mort), el combregaren
 • Després de mort Pasqual, li posaren l'orinal

La mort iguala tothom. No hi ha pobres ni rics davant del moment final i ningú s'emporta res del aconseguit en aquesta vida: De la mort ningú s'escapa, encara que sigui PapaTant hi va el rei com el papa com aquell que no té capa.

Potser per això el refranyer no té cap delicadesa en comparar els homes més influents i poderosos amb els animals més bruts i aprofitats: Al rei i al porc, l'afaiten després de mort.

També hi ha força refranys que fan referència al fet que les persones no canvien i d'alguna manera el seu comportament o caràcter ve determinat des del moment de néixer:
 • Això ho deixarà amb la mortalla
 • El que a la pila es pren, a la mortalla es deixa
 • El que es pren en els bolquers, en la mortalla es deixa
 • El que s'aprèn a la capella, es deixa a la mortalla
 • El que s'aprèn des del bres (o en els draps, o en la bolcada), se deixa amb la mortalla
 • Geni i figura fins a la sepultura 

Hi ha també molta superstició al voltant de la mort. Mireu sinó:
 • Bodes maials, bodes mortals
 • Casa nova sepultura de la mort
 • Donar sal a les ovelles en divendres, és la mort de tot el ramat
 • El porró damunt la taula, sempre apunta al qui s'ha de morir primer
 • Enterro en dijous, una altra mort vol
 • Foc follet a la vora, la mort a la porta (Respon a la creença que la presència del foc follet al cim de les orelles del bestiar és mal averany)
 • Pic d’aranya, la mortalla; pic d’escurçó, la extremaunció; pic de xaveta, la taüteta
 • Sàlvia a l’hort espanta la mort
 • Tretze a taula, al cap de l'any un de mort

També hi van molt vinculats els metges i els seus errors o limitacions:
 • A mal de mort, no hi valen metges
 • A mal mortal, cap metge hi val
 • Contra la mort, no hi ha res fort, i no hi valen metges
 • Del mal de la mort, metges no en curen
 • El metge guareix de malalties, però no de la mort; així com el retir preserva de la indigència, però no de la pobresa
 • Les errades dels metges, la terra les cobreix
 • Malalt de morir, no hi valen metges
 • Massa metges, mort segura
 • Per al mal de la mort no hi ha metge savi

Pel que fa a la fraseologia. Hi ha força locucions i frases fetes amb la mort com a tema central o de comparació. Vegem-ne i expliquem-ne algunes:
 • A mata-degolla: A sang i foc, a degolla
 • A mort: A totes
 • Anar a buscar la mort: Ser lent (amb ironia)
 • Anar a matar la llúdriga: Emprendre grans coses
 • Burlar se del mort i de qui el vetlla: Riure's de tot i de tothom
 • Callar com un mort: No dir res
 • Carregar-li el mort: Donar-li la culpa
 • Combregar-lo un cop mort: Trigar massa a prendre una decisió
 • De mala mort: Molt pobre, misèrrim
 • De mort: Extraordinari
 • Entre la vida i la mort: En gran perill de morir
 • Estar mort de... (gana, fred, por, son, etc.): Tenir molta...
 • Fer el mort: Restar completament immòbil
 • Morir com a rates (o com mosques): En gran quantitat
 • Morir com un gos: Sol, sense companyia
 • Morir-se de ganes: Tenir un desig molt fort
 • Pesar com un mort: Pesar molt
 • Ser un mort de gana (o de fam): Un pobre miserable
 • Ser una mosca morta: Persona que té un posat inofensiu, però que no ho és tant

No voldria acabar sense fer esment d'aquella dita que alleugereix la responsabilitat del qui fineix: Vés-te'n Anton, que el que es queda ja es compon. O aquella altra tan valenciana que fa Diu el mort al degollat qui t'ha fet eixe forat?, que es diu al·ludint a un qui manifesta estranyesa d'una cosa de què ell mateix pateix, o que recrimina un defecte que ell també té.