dimarts, 18 d’octubre del 2005

La Casa de les Llengües

Arran del diàleg celebrat en el Fòrum de les Cultures de Barcelona 2004, «Diversitat lingüística, sostenibilitat i pau», organitzat per Linguapax i amb la participació dels lingüistes Fèlix Martí i Isidor Marí, va néixer el compromís de crear La Casa de les Llengües, proposada en el transcurs del Diàleg pel lingüista David Crystal, sobre una idea que Linguapax fa temps que hi treballa.

Martí i Marí han dit que hauria de ser un centre d’investigació d’envergadura i no un museu de llengua, «que no ens agrada perquè s’hi guarden realitats mortes». Es tractaria d’una «proposta innovadora que ajudi a la convivència entre llengües grans, mitjanes i petites» i que consolidi a Barcelona «La Meca de la diversitat lingüística» com a punt de referència en aquest àmbit.

Per un Acord de Govern d'11 de gener de 2005, es va considerar necessari crear el carrec de director de la Casa de les Llengües, per tal de potenciar i donar impuls al programa de promoció d’aquest organisme dependent del conseller en cap. Antoni Mir, fins aleshores secretari de Política Lingüística, va deixar el càrrec per assumir aquesta nova direcció, integrat inicialment per la Generalitat, el Centre Unesco de Catalunya i la Fundació Fòrum Universal de les Cultures.

L’objectiu d’aquest organisme és esdevenir una seu internacional de les llengües del món, que en permeti l’arxiu i l’estudi, i en faciliti la preservació i l’ús com a vehicle de comunicació, civilització i diàleg, com a patrimoni cultural de la humanitat, i com a dret inalienable de les persones i les comunitats lingüístiques. També vol fer de Catalunya un referent mundial i internacional en diversitat lingüística, multilingüisme i indústria aplicada a les TIC, i d’entre els seus objectius a destacar hi ha el de treballar en xarxa des de qualsevol punt de la Terra.

Posteriorment, per una Resolució de Presidència del 7 d'abril de 2005, es dóna publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat de 22 de març de 2005, sobre la constitució del consorci Casa de les Llengües.

Al DOGC 4425, de 13.7.2005 surt el cessament d'Antoni Mir i Fullana, com a director de la Casa de les Llengües, amb efectes del 30 de juny de 2005.

Gairebé mig any després no se n'ha sabut res més ni hi ha notícies que el consorci tingui una seu fixa (ni no fixa). Serà un altre bon propòsit que no arribarà a bon port?

1 comentari:

Ferrer ha dit...
Un administrador del blog ha eliminat aquest comentari.