dimarts, 12 de juny del 2007

Actualitat català. Termes normalitzats pel Consell Supervisor del Termcat


Amb una mica de retard, em faig ressò que el passat 24 d'abril el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC 4868) va publicar nous termes normalitzats pel Consell Supervisor del Termcat.

Són 88 termes dels àmbits de les Ciències de la vida i de la salut, de l'Esport i de la Física.

El Consell Supervisor del Termcat és l'òrgan encarregat de la normalització dels neologismes del lèxic d'especialitat, que tenen caràcter subsidiari respecte a la normativa establerta per la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Podeu consultar tots els termes aprovats a la Neoloteca del Termcat.

D'aquesta darrera resolució, la majoria de termes de l'àmbit de les ciències de la vida i de la salut pertanyen a la disciplina de la psiquiatria, encara que també n'hi ha algun de farmacologia o de neurologia.

Així, admet, a través de la influència francesa, déjà vu, jamais vu o belle indifférence per explicar els fenòmens consistents a percebre allò vist per primera vegada com a situacions ja viscudes, o al contrari, percebre com a estranyes situacions o llocs que en realitat ens són familiars, o, en el darrer cas, la despreocupació aparent que mostren determinats malalts davant els símptomes de la malaltia.

També fixa termes per a d'altres deliris o síndromes, com ara el deliri de gelosia (o síndrome d'Otel·lo), el deliri de referència, la distractibilitat o la labilitat afectiva.

I descriu els diferents tipus d'afecte (comportament observable que és l'expressió dels sentiments experimentats per l'individu), classificant-los en afecte aplanat (caracteritzat per l'absència total o gairebé total de qualsevol signe d'expressió emocional), afecte inadequat (caracteritzat per la discordança amb el contingut del discurs o del pensament), afecte làbil (caracteritzat pels canvis repetits, ràpids i bruscs en els signes d'expressió emocional, independentment dels esdeveniments o dels estímuls externs) i afecte retret (caracteritzat per una minva més o menys important dels signes d'expressió emocional).

Els termes de l'àmbit de l'esport són majoritàriament d'hoquei sobre gel. Així sabem que un canadenc és un gir consistent a posar en línia els dos patins, situant a davant el corresponent al costat cap on s'ha de girar i inclinant molt el cos cap a l'interior de la corba, que un flip és una passada consistent a aixecar el disc per mitjà d'un moviment ràpid dels canells, amb acompanyament de la pala de l'estic, per superar per sobre l'estic d'un adversari, que un hat trick (anglicisme aplicable a altres esports d'equip i de pilota) és el fet d'aconseguir, un jugador, tres gols en un partit o que una punxada és l'acció consistent a colpejar o intentar colpejar un adversari amb la punta de la pala de l'estic.


Finalment, en l'àmbit de la física, s'aproven termes sobre física de la radiació, electromagnetisme o òptica, d'entre els quals podem destacar acròmat, autofasatge o quench.