divendres, 2 de novembre del 2007

Refranys de Tots Sants

Com molt bé expliquen a Etnocat.org, la festa de Tots Sants, comuna en diverses tradicions ben diferents i no pas només en la cristiana, es remunten al cicle de la vida i el seguiment del cicle vital durant les diverses estacions de l'any.

A Festes.org, hi ha un apartat especial dedicat a Tots Sants, la festa de difunts, i a la Castanyada, en concret. D'allà he reproduït la imatge que encapçala aquest article. L'article de La Malla, s'inspira en els continguts de Festes.org, però també és molt explicatiu i detallat.

Ens trobem ja en plena tardor, camí de l'hivern rigorós, i «la festa de Tots Sants determina l'inici del cicle de la terra: després de l'abundor i les collites de l'estiu, ve el repòs, la mort aparent de la natura».

Es molt ric el nostre refranyer en referències al pas del temps, a les festivitats del calendari i a diverses tasques dels oficis d'abans. I no ens ha d'estranyar, perquè l'apartat més ampli de la majoria de refranyers és el referit a la meteorologia i el curs de l'any.

Una cerca selectiva de refranys que continguin l'expressió "Tots Sants", em permet obtenir un bon llistat de refranys ben variats i, sovint, contradictoris. Vegem-ne uns quants, en llistat alfabètic:
 1. de Sant Joan a Tots Sants passa el pastor sos afanys
 2. de sant Miquel a Tots Sants, nuvolades de mal pas
 3. de Tots Sants a Advent, molta pluja i poc vent. Però altres diuen, de Tots Sants a l'Advent, ni massa pluja ni massa vent
 4. de Tots Sants a Nadal hi ha dos mesos per igual
 5. de Tots Sants a Nadal justa una passa de gall
 6. de Tots Sants a Nadal, gel i pluja i vendaval. També diuen: de Tots Sants a Nadal, pluja, gel o vent cabal
 7. de Tots Sants a Nadal, l'hivern formal
 8. de Tots Sants a Nadal, o ploure o nevar, tant s'hi val
 9. de Tots Sants a sant Andreu vent o pluja o fred o neu. O també: de Tots Sants a sant Andreu, aigua ens doni Déu
 10. de Tots Sants a sant Andreu, un mes breu, i de sant Andreu a Nadal, no hi ha pas tant
 11. de Tots Sants a sant Martí, onze dies hi comptí, i de sant Martí a Nadal un mes i mig cabal
 12. de Tots Sants a Sant Martí, sembra si vols collir
 13. de Tots Sants enllà, agafa la manta i no la deixis anar
 14. de Tots Sants fins a l'Advent, ni massa pluja ni massa vent
 15. de Tots Sants fins a Nadal, el flequer perd son cabal
 16. des de Sant Pere a Sant Miquel tots els culs caguen bé, i de Sant Miquel a Tots Sants caguen, però no tant
 17. ditxós mes de Déu, que comença amb Tots Sants i acaba amb sant Andreu!
 18. el bon any ha de ploure per tres sants: per Setmana Santa, per les Lledanies i per Tots Sants
 19. el bon favar per Tots Sants s ha de sembrar, i pel Gener s ha de cavar
 20. el raïm penjat fins a Tots Sants s'ha de menjar de dos en dos grans; de Tots Sants enllà, de gra en gra
 21. els mossos es lloguen per sant Joan i es lloguen per Tots Sants
 22. els pecats de Carnaval surten per Tots Sants. O també: les ballades de Carnaval, surten per Tots Sants
 23. entre Tots Sants i la Nativitat, entra l'hivern de veritat
 24. entre Tots Sants i Nadal, ni boires ni mestral. O també: entre Tots Sants i Nadal, ni pluja ni vent no hi val
 25. entre Tots Sants i Nadal, ni vent ni temporal
 26. la bona filanera per Tots Sants comença la vetlla, i la més bona, per santa Magdalena
 27. la dona que de Tots Sants a Nadal no emprèn la fila, tot l'any sospira
 28. les mosques, per Tots Sants, mortes o menjades, són acabades
 29. llaurada per Tots Sants mata la mala herba dels camps
 30. maridatge del Candeler, per Tots Sants bolquer
 31. passats Tots Sants, els dies són germans
 32. per Sant Simó, sembra Ramon, i per Tots Sants, amb dues mans
 33. per Tots Sants abrics i guants
 34. per Tots Sants, amaga el ventall i treu ls guants (gràcies, Margarida)
 35. per Tots Sants castanyes i mocadors grans
 36. per Tots Sants castanyes, per Nadal torrons, per la Pasqua mona i tot l'any bombons
 37. per Tots Sants el fred és al camp, per sant Martí és al camí, per santa Caterina és dintre la cuina
 38. per Tots Sants i pels Morts, si sembres blat, colliràs escardots
 39. per Tots Sants l'arada a casa
 40. per Tots Sants la neu pels alts, i per sant Andreu la neu al peu
 41. per Tots Sants les llebres corren pels camps
 42. per Tots Sants, agafa els pantalons de vellut
 43. per Tots Sants, agafa tords amb quatre mans
 44. per Tots Sants, arboços i glans, llentrisca madura i esclata-sangs, mel i mantega pels estudiants
 45. per Tots Sants, arts a la mar
 46. per Tots Sants, caçador, plega els rams
 47. per Tots Sants, capes i mocadors grans
 48. per Tots Sants, castanyes i cargols amb banyes
 49. per Tots Sants, castanyes i panellets. O també: per Tots Sants, panellets, que a les dones fan fer pets, com em recordava, sense anar més lluny aquest any la meva mare. I encara ens hi faltarien els moniatos.
 50. per Tots Sants, els blats sembrats i els fruits a casa guardats
 51. per Tots Sants, els camps blancs. O també diuen: per Tots Sants, els camps verds i els cims blancs
 52. per Tots Sants, i no més enllà, has de sembrar
 53. per Tots Sants, la clau és pels camps
 54. per Tots Sants, les olives a les mans. O també: per Tots Sants, les olives fan mig oli
 55. per Tots Sants, mortons i glans, cama-seques i esclata-sangs
 56. per Tots Sants, penja les gàbies i caça amb reclams
 57. per Tots Sants, pluges i vents
 58. per Tots Sants, quinze ençà, quinze enllà, la flor de sembrar, i si pot ser els d'aquí no esperis els d'allà
 59. per Tots Sants, sense trigar, treu l'arada a llaurar
 60. per Tots Sants, tots els vins són sans
 61. pluges perdudes, per Tots Sants trobades
 62. qui de Tots Sants a Nadal no fila tot l'any sospira
 63. qui per Tots Sants no té sembrats, perilla quedar enganyat. Però també diuen: qui sembra per Tots Sants, sembra blat i cull escarabats
 64. quinze dies abans de Tots Sants i quinze dies després, temps de bon sementer és
 65. rialles de Carnestoltes, ploralles de Tots Sants
 66. sagnies per Tots Sants, salut per tot l'any
 67. tots Sants el primer, sant Andreu el darrer
 68. tots Sants l'entra, sant Andreu el treu
 69. tots Sants porten les vetlles i sant Josep se les emporta

Hi trobem referències a l'ofici de filar, avisos als pagesos perquè sembrin i cullin els fruits dels arbres, a pescadors i caçadors perquè canviïn les arts de pesca i el sistema de caça...

Ens recorda que antiguament es contractava els mossos del camp per temporades, dos cops l'any: els mossos es lloguen per sant Joan i es lloguen per Tots Sants.

També trobo especialment deliciós, el que ens recorda les llaminadures de les diferents festes anuals: per Tots Sants castanyes, per Nadal torrons, per la Pasqua mona i tot l'any bombons. Ja n'han pres bona nota les pastisseries del gremi!

Trobem molta variació en com s'han transmès i com ens han arribat els refranys. De diversos repertoris, de diverses zones i llocs. Amb errors, dubtes i expressions no ben transmeses. Vegem-ho, per exemple, en el refrany que fa: per Tots Sants, mortons i glans, cama-seques i esclata-sangs. També ens ha arribat:
 • per Tots Sants, murtons i aglans, cames-seques i esclata-sangs
 • per Tots Sants, ni llentrisca (o llentiscle) ni glans
 • per Tots Sants, murtons (o arboces) i aglans, llentrisca madura i esclata-sangs.
El murtó és el fruit comestible de la murta, aromàtic i poc carnós, d’un blau negrenc. La llentrisca o llentiscle, és un arbret o arbust perennifoli de la família de les anacardiàcies, d’olor resinosa, amb les fulles pinnaticompostes coriàcies, les flors verdoses i vermellenques en denses panícules axil·lars i els fruits en petita drupa, de primer vermells i finalment negres, comú a les màquies i garrigues de terra baixa. Els cama-sec i esclata-sang són uns bolets força habituals en el nostre territori i amb multitud de variants i amb moltes variacions de nom, segons les contrades.

Els trobem recollits a Amades, Pons Lluch a Menorca, Josep Pujol a Tarragona o Anna Parés, en repertoris més actuals, entre molts d'altres. Com diu Pons Lluch, al Refranyer menorquí, «es refereixen a productes de la temporada de Tots Sants. Un ús ben habitual d'aquesta dita és per assenyalar que cada època té les seues coses que li són pròpies. Hi ha una cançoneta menorquina que hi fa referència»

L'expressió entre Tots Sants i Manresa és la que prenem com equivalent de l'expressió castellana d'entre Pinto y Valdemoro. En l'article del Refranyer català-castellà us n'ofereixo àmplia informació, bàsicament, extreta de Joan Amades i Gelat (1951a): Refranyer català comentat. Barcelona: Ed. Selecta.

I no voldria acabar sense un refrany de to sarcàstic i transgressor: de la cintura cap a dalt, tots sants; de la cintura cap a vall, tots dimonis.

Mireu també l'apartat de refranys de Tots Sants al refranyer temàtic, que s'anirà actualitzant.

2 comentaris:

Margarida ha dit...

I un refrany més:

"Per Tots Sants, amaga el ventall i treu els guants."

I un petonet més ;-)

Víctor Pàmies i Riudor ha dit...

Ja em semblava que me'n faltava algun per acabar la col·lecció... :-)

Gràcies Margarida, l'apunto.