dimarts, 9 d’octubre del 2007

Actualitat català. Termes normalitzats pel Consell Supervisor del Termcat


El passat 29 de setembre, van sortir publicats al DOGC un altre reguitzell de termes normalitzats pel Consell Supervisor del Termcat, publicats pel Departament de la Vicepresidència, d'on depèn la Secretaria de Política Lingüística, atès que l’article 4 del Decret 36/1998, de 4 de febrer, de mesures per a l’aplicació de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, estableix que la Direcció General de Política Lingüística ha de garantir l’aplicació de la normativa de l’Institut d’Estudis Catalans i l’ús de la terminologia que elabora el Termcat en tots els departaments de la Generalitat.

El Decret 217/1997, de 30 de juliol, pel qual s’aproven els Estatuts del Consorci del Centre de Terminologia Termcat, estableix que el Termcat ha de difondre periòdicament els termes que hagin estats aprovats pel Consell Supervisor, que tenen caràcter subsidiari respecte a la normativa establerta per la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans.

Fem, doncs una ullada al vocabulari fixat en aquesta resolució. Les àrees temàtiques abordades són Administració i direcció d'empreses (ADE), Arts gràfiques, Dibuix tècnic, Indústria, Rugbi, Societat de la Informació i Zoologia.

Així, en l'àmbit de l'ADE sabem que la resiliència i la trasiliència són la 'capacitat d’una organització o empresa per a anticipar-se i adaptar-se als canvis i imprevistos i per a respondre-hi positivament sense perdre la cohesió interna i les característiques pròpies' i la 'propietat d’una innovació per a alterar sobtadament, de manera positiva o
negativa, el sistema de producció i l’activitat comercial d’una empresa o organització', respectivament.

En Arts gràfiques, fixa coixinet (o quadradet) com el terme que correspon al símbol del sostingut (allò que en castellà en diuen almohadilla, cuadradillo o sostenido) que apareix, per exemple, als telèfons. Quan és el símbol gràfic, li direm coixinet o malla (a l'ordinador és la combinació de les tecles Alt Gr + 3: '#'). També fixa els termes et o i comercial per al símbol '&', que és el 'signe gràfic procedent de la lligadura de les lletres de la conjunció llatina et'; gràcia, per al 'traç decoratiu que forma la terminació de les astes de les lletres egípcies, romanes antigues i romanes modernes' i ratlla baixa per al caràcter de subratllat horitzontal per sota de la línia de base.

Pel que fa al vocabulari d'Indústria fixa diversos termes relatius als àmbits de la indústria alimentària, tèxtil, metal·lúrgica, de seguretat industrial o de la pell, entre d'altres. Així, de la 'tècnica de conservació d'aliments que consisteix a esterilitzar-los per mitjà de la calor en recipients tancats hermèticament' en direm appertització, denominació procedent del nom del pastisser francès Nicolas Appert (1749-1841), inventor d’aquesta tècnica.

En Societat de la Informació, s'admeten els anglicismes poadcast i poadcasting per al 'fitxer de ràdio, de so o de vídeo destinat a la difusió per podcàsting' i la 'tècnica per a crear i difondre arxius radiofònics, de so i de vídeo per Internet que permet que l’usuari, per mitjà d’una subscripció, pugui descarregar els arxius al seu ordinador de manera automàtica i escoltar-los o veure’ls quan vulgui, ja sigui des de l’ordinador mateix o bé, especialment, des d’un reproductor portàtil', respectivament.

Les altres resolucions quadrimestrals del Departament de la Vicepresidència que publiquen termes normalitzats del Consell Supervisor del Termcat d'aquest any 2007 són:

- DOGC 4868, de 24 d'abril de 2007. Ressenya.
- DOGC 4812, d'1 de febrer de 2007. Ressenya.

I anteriorment ja havia recollit les resolucions d'anys anteriors.

Aprofito també per fer esment que el format del DOGC ha variat ostensiblement i ara es presenta a columna única i amb un cos de lletra superior. Pràctic per a la lectura en pantalla, des que va deixar de publicar-se en paper, però molt costós si mai s'ha d'imprimir algun contingut.
I tothom té accés a la base de dades del DOGC per consultar-ne continguts de diaris antics, anteriors al 2002, que abans només era accessible per subscripció.