dijous, 6 de maig de 2010

Top ten dels refranys catalans. Distribució dialectal

No fa gaire dies us feia una prospecció dialectal de les primeres 600 enquestes rebudes. I observava que hi havia un biaix perillós de diverses zones, sobrerepresentades, en detriment d'altres, que estaven infrarepresentades. Em vaig proposar llavors d'arribar a tots els racons del territori per mirar de corregir aquestes desviacions i quan arribi al miler d'informants (ara dec estar al voltant de les 950 enquestes rebudes) tornaré a comprovar les dades dialectals per veure si he pogut corregir-les una mica.

La meva intenció és que el percentatge de població de cada territori dins la població total dels Països Catalans coincideixi amb el percentatge d'enquestes dialectals dins el total d'enquestes. Ja sé que és difícil, però penso que afegirà un punt més de valor a aquest estudi.

Per a les dades de població dels Països Catalans he acudit a la Viquipèdia (s.v. català), amb dades una mica antigues, del 2003-04, però completes. Prenc de base la població catalanoparlant i no pas tota la població dels Països Catalans:

Sobre aquests percentatges, he calculat el nombre d'enquestes que necessitaria de cada territori sobre la mostra de 1.000:

I ara ja sé cap on he d'actuar per aconseguir més enquestes! He de rebaixar les desviacions actuals, sobre la base de les primeres 600 enquestes:

Publica un comentari a l'entrada