dilluns, 16 d’agost del 2010

Refranys preferits del Llibre de bons amonestaments, d'Anselm Turmeda

Estic intentant accedir a les primeres fonts de proverbis catalans, per documentar els refranys més populars que m'heu dit al Top ten de refranys catalans. Intento determinar quan apareix per primera vegada aquell proverbi, refrany o frase feta i quin és el seu origen.

Importantíssim és el Franselm o Llibre de bons amonestaments, amb què van aprendre lletra a Catalunya molta gent de la pagesia fins ben entrat el segle XVIII.

És una obra d'Anselm Turmeda, del 1398. Jo tinc l'edició d'Editorial Barcino, dins la Col·lecció «Els nostres clàssics», núm. 10, del 1927, dins el llibre Obres menors de B. Metge i A. Turmeda, del qual us reprodueixo la portada.

Són en total 99 proverbis. Mireu, per exemple, quins proverbis hi he trobat. Segur que n'hi ha molts que us sonen, encara que amb un enunciat potser una mica diferent:

 1. Entre les gents, lo poc parlar | és saviesa
 2. Jamai no vulles ahontar | muller d'altre, ne difamar, | car és follia
 3. Si est estaca soferràs, | e si est maça feriràs
 4. Mai retengues esparver | qui no port caça
 5. Can hauràs guanyat bon amic | guarda'l bé
 6. Paraula no pot tornar, | pus que es dita
 7. Si vols que diguen bé de tu, | no parles mal de negú
 8. De poca brossa | se fa gran foc e molt ardent
 9. Qui bé està mai no es moga
 10. Qui cerca lo mal tost lo troba
 11. Lleixar via vella per nova | és modorria
 12. Si segur viure volràs | lo teu secret amagaràs, | si no, seràs, de qui el diràs, | catiu, debades
 13. Si no seràs bon raonador | jamai sies gran parlador
 14. De dos camins vulles cercar | la millor via
 15. Ço que oïràs dir faràs, | e ço que ells fan esquivaràs
 16. En puta no et vulles fiar | ni amor li vulles mostrar
 17. Fembra enganà Salamó, | Adam, Daviu e Samsó. | ¡Oh fill, si Déus te perdó, | no et fius en ella!
 18. Savi és l'hom qui pot trempar | la sua ira
 19. Los jocs honests tu usaràs; | de jocs de dau te guardaràs. | Jamai bon manto portaràs | mentre el seguesques
 20. Membre't fill, que hages cura | de beure lo vi ab mesura, | car lo secret mai no dura, | on lo vi regna
 21. Més val pa eixut ab amor | que no gallines ab remor
 22. A tos parents faràs honor
 23. Si l'arbre gran vinclar volràs, | ans que no els vincles trencar l'has
 24. Qui bé farà bé trobarà, | qui mal farà semblant haurà
 25. En vil arbre no atrobaràs | fruit que bo sia
 26. De mal d'altre no hages pler
 27. No mengs gallines ne capó, | menja llegums e algun peixó; | a les festes carn de moltó | ton menjar sia
 28. A qui et fa mal perdonaràs; jamai mal per mal no retràs
 29. Qui malparla de tu detràs | par que por haja
 30. Pa alís fa mal ventrell
 31. Si tot ho vols, tot ho perdràs

Anselm Turmeda acaba l'obra donant les dades bàsiques del llibre en vers:

Aquest llibret io t'he dictat
[...]
E no l'he dictat en llatí
per ço que el vell e lo fadrí,
lo estranger e lo cosí
entendre el puixen.
[...]
E si volets saber mon nom:
Frare Anselm me deia hom,
e Turmeda, per sobrenom,
m'hi ajustaven.
Açò fo fet al mes d'abril,
temps de primavera gentil;
noranta vuit tres cents e mil,
llavors corríem.

8 comentaris:

Roser Caño Valls ha dit...

Fou un personatge molt interessant l'Anselm Turmeda.

Galderich ha dit...

T'haig de passar fotocopiat el Nou Turmeda que va fer Mossen Collell per evitar certes irreverències d'aquest.

A veure si me'n recordo i te l'envio!

Te n'afegeixo un altre:

Qui a l'estiu treballa, pel dimoni fa la tralla!

Víctor Pàmies i Riudor ha dit...

Suposo que deu tenir més interès l'Abdal·là posterior que el primer Turmeda, Arlequí, però si més no el personatge és interessantíssim.

Galderich, em va sorprendre trobar amonestaments dedicats a putes a finals del s. XIV! Ja serà cert això que diuen que és l'ofici més vell del món.

Ara estic llegint La disputa de l'ase. :-)

Roser Caño Valls ha dit...

Víctor, t'ho deia perquè he llegit la biografia i he estudiat l'obra a la carrera i per les oposicions, i sembla m'ha semblat un autor que trenca esquemes i escriu amb un estil propi.

Salutacions i que vagi bé la lectura de "La disputa de l'ase ;-)

Víctor Pàmies i Riudor ha dit...

Roser, ja m'imaginava que parlaves amb coneixement de causa!

Només volia destacar que la majoria d'obres les va escriure a Tunis, després de fer apostasia i fer-se musulmà.

Roser Caño Valls ha dit...

Has vist? L'obra de l'Anselm Turmeda i la seva biografia donen per un debat blocaire virtual :)
Gràcies!

jomateixa ha dit...

Ara m'heu fet ganes de llegir-ne la biografia...

Víctor Pàmies i Riudor ha dit...

Jomateixa, la biografia i les obres. T'ho recomano! :-)