dilluns, 22 de novembre del 2010

Les peces úniques de les Illes Balears

I de la mateixa manera que és important determinar els refranys més populars de cada zona, no me'n vull estar de publicar també aquelles peces úniques, les que només ha proposat una persona.

En el cas de les Illes Balears, són 257 perles úniques ben diverses que he intentat mantenir tan fresques com me les heu fet arribar. Perdoneu, doncs, grafies que recorden més la parla que el que hauríem escrit i algunes llicències que faciliten la rima i la comprensió de les dites.

Aquí sí que hi trobareu ja força frases fetes, locucions i modismes. No són tècnicament refranys, però com explico sempre, per no condicionar ni dificultar la participació mai vaig acabar de concretar què m'havíeu d'enviar, encara que quan deia "refranys" ja condicionava molt la vostra tria.

 1. A carn dura, dent aguda
 2. A Consell, el dimoni no hi trobà remei
 3. A jo no m'has de dir si s'ase m'ha fuit o l'he amollat
 4. A la casa del pobre, qui res hi du, res hi troba
 5. A mal temps, poca vela
 6. A Manacor, mel a la boca i fel al cor
 7. A mitges no hi couen sitges
 8. A n'aquest no el tapen amb set flassades
 9. A Sineu, miren els fets dels altres i no el seu
 10. A un negat donau-li aigua
 11. Abrigar-se abans de ploure
 12. Ai d'espardenya que torna sabata
 13. Això és com rentar es cap a s'ase
 14. Això és perdre sa llet pasturant
 15. Això és una ametla que s'adreça
 16. Això pareix una casa de putes sense llum
 17. Això són faves comptades
 18. Allà on no hi ha, el rei hi perd
 19. Amor de germans, amor de cans
 20. Anar a cercar na Maria per sa cuina
 21. Anar més gat que una sopa
 22. Anar-se'n cul batut i cara alegre
 23. Any de neu, any de Déu
 24. Ara que t'has sollat, plores?
 25. Arc de sant Martí, o fa ploure o fa aclarir
 26. A's que pasta i cern, de tot li contén
 27. Ase magre tot són mosques
 28. Berenats i dejuns no canten junts.
 29. Boira a Cura, aigua segura
 30. Bon dia i bon dinar al migdia
 31. Bon Jesuset de Pina féu que sigui una nina
 32. Bon vent i barca nova
 33. Brams d'ase no pugen al cel
 34. Ca que lladra perd es mos
 35. Ca vell cus, cus
 36. Cada cosa al seu temps i per a Nadal, neules
 37. Cada pal que aguanti la seva vela
 38. Cadascú que tengui el que és seu
 39. Cadireta de la Seu, qui s'aixeca no s'hi seu
 40. Cametes treis-me d'aquí
 41. Cantin papers i mentin barbes
 42. Cards secs piquen, verds taquen
 43. Carn que creix no pot estar aturada
 44. Carrer banyat, calaix eixut
 45. Cel gravat, aigua dalt el terrat
 46. Com més amics, més clars
 47. Com més mar, més vela
 48. Cor que vols cor que desitges
 49. D’una mosca fas un ase
 50. D'allà on vengui el vent, de la dona sigui el parent
 51. De migjorn, poc sovent i de valent
 52. De ponent ni dona ni vent
 53. De ponent no corre torrent i si corre, corre de valent
 54. De sant Joan a Nadal mig any cabal
 55. De tres qui n'agafa quatre
 56. Deixa estar es mestre per ase sigui
 57. Deixa fer el qui sap...i matava el porc pel cul
 58. Déu mos guard d'un ai que ha fet
 59. Dins els pots petits hi ha els bons ungüents
 60. Ditxosos els ossos que descansen els meus
 61. Donar blat d'ase
 62. Donar una passada de ca extern
 63. Dos i dos, no sempre en fan quatre
 64. D'un estiu surt un hivern, s'ennigula, plou i trona
 65. Dur-se com es ca i es moix
 66. Duu més estufera que un bou merder
 67. El riure va a estones
 68. El sabater, és el qui té les sabates velles
 69. En fas mil i no en fas una no n'has fet ninguna
 70. En un tres i no res
 71. Enviar qualcú a porgar fum / a filar estopa / a covar ous de lloca
 72. Era curt com un ase
 73. Era un forn
 74. Es cap no està fet per ser un pom d'escala
 75. Es foc, es betlem i la mar, sempre tenen què mirar
 76. És més antic que el pastar!
 77. És més llarg que un dia sense pa
 78. Es qui primer neix primer creix
 79. Es tirar fa enamorar
 80. Ésser curt de gambals
 81. Ésser més puta que les gallines (o que na Cordó)
 82. Estar enravenat de fred
 83. Estar entre s'espasa i sa paret
 84. Estàs enmig com el dijous
 85. Estisores obertes, desgràcies certes
 86. Ets més bambo que en Pere Bambo
 87. Ets més beneit que en Tronca/ que en Calces
 88. Ets més pesat que una vaca amb braços
 89. Fa un dia de canonges
 90. Febreret curt més dolent que es turc
 91. Feia un fred que pelava
 92. Feis es cap viu: ulls oberts i orelles dretes
 93. Fent i desfent, s'ensenya la gent
 94. Fer ballar de capoll (o anar de capoll)
 95. Fer cara de prunes agres
 96. Fer es paper d'en Palou de sa Pobla
 97. Fer més voltes que un ca dins una senalla
 98. Fes el bé i no miris a qui
 99. Fes favors a ases i t’ho paguen a coces
 100. Festes passades, coques menjades
 101. Feta la llei i feta la trampa
 102. Gerra sense coll no està acabada
 103. Gran Església i pocs perdons
 104. Ha de pagar es mossatge
 105. Ha fet un ou de dos vermells
 106. Ha trobat sabata de son peu
 107. Hàbit no fa monja ni missa canonge
 108. Has de fer ses coses amb seny de bístia vella
 109. Hi ha més dies que llangonisses
 110. Hivern plujós, estiu calorós
 111. Homes! Cossiols que fan més planta!.
 112. I doncs què et pensaves? Un plat de faves!
 113. Iaia sense dents, doneu-li pa moll
 114. La mar com més té més brama
 115. La monge l’encén i es frare l'apaga
 116. La raboa si no ho diu amb el cap ho diu amb la coa
 117. La sang vol dir i no vol oir
 118. L'ase va davant!
 119. Llaurador granat, arada fonda
 120. Lo barato és car
 121. Lo que els ulls no veuen, es cor no s’endola
 122. Mai fa nosa una cosa nova
 123. Mai plou a gust de tothom
 124. Mal cagassis s'os des front
 125. Mal camí passa-lo prest
 126. Mal de molts, conhort de bísties
 127. Malpensa't i endevinaràs!
 128. Massa tomàtiga per tants pocs ous
 129. Mentre hi hagi ases cavalcarem
 130. Més val aptesa que fortalesa
 131. Més val creure-ho que anar-ho a buscar
 132. Més val un amic a la porta que un parent a Mallorca
 133. Mesclar ous amb caragols
 134. M'ha deixat com un pedaç brut
 135. Mosso atrevit, es crema el dit
 136. N´hi ha que neixen amb estrella i altres estrellats
 137. no deixis la carrera vella per la novella
 138. No diguis gat fins que no estigui dins es sac, i ben fermat
 139. No es pot nedar i guardar la roba
 140. No espereu el blat, sense haver sembrat
 141. No has d'obrir es paraigo, abans de ploure
 142. No hi ha mal que per bé no vengui
 143. No hi ha pitjor presó que sa consciència
 144. No n'agafen cap que no hi sigui
 145. No s'ajunten que no s'assemblin
 146. No s'ha fet sa mel per sa boca de s'ase
 147. No tocar pilotes en es joc
 148. No trobaries aigua a la mar
 149. No val un pissarrí
 150. Pam a pam sa fita fa un ram
 151. Pareixes de Búger
 152. Parla del dolent i el tendràs present
 153. Parlar clar i català
 154. Pel Pilar el tort ve i l'oronella se'n va
 155. Per abril, pluges mil
 156. Per l'amor de gendre, bugada sense cendra
 157. Per massa pa no hi ha mal any
 158. Per Sant Pere la mar en vol un
 159. Per Santa Llucia s'acursa la nit i s'allarga el dia, per Nadal una passa de pardal, per Reis una passa de veis, per Sant Antoni una passa de dimoni
 160. Per Tots Sants, castanyes, bunyols, aglans, cames seques i esclata-sangs
 161. Per ventura? Per ventura l'ase farà una mula!
 162. Plorava com una Magdalena
 163. Plou i fa sol, la mare de Dèu fa un fillol
 164. Poble petit, llengua llarga
 165. preu per preu, sabates noves
 166. Puja aquí i veuràs Porto Pi
 167. Quan cou cura i quan pica madura
 168. Quan el gat no hi és, les rates van a lloure
 169. Quan el pern d'abaix governa, el de dalt s'engalaverna
 170. Quan es vent ve de ponent no plou i si plou corren es torrents
 171. Quan la boira pastura, aigua segura
 172. Quan sa barba des vesí es crema, posa sa teva en remull
 173. Quans anys tens? Set i les dents
 174. Quants més son més s'embullen
 175. Quaranta anys fent de puta i no saps moure el cul
 176. Qui apunta amb un dit s’apunta ell amb tres
 177. Qui assembla a los seus no és fill de cap porc
 178. Qui assembla a son pare honra a sa mare
 179. Qui bé menja i bé beu, ell fa molt bé el que deu
 180. Qui canta a sa taula i pixa en es llit, no té es coneixement complit
 181. Qui cerca porcs ses orelles li grunyen
 182. Qui cerca, troba
 183. Qui comanda a Son Ribot, l'amo o l'al.lot
 184. Qui de jove no treballa quan es vell dorm a la palla
 185. Qui juga amb foc, pixa al llit
 186. Qui l’ha fet que l’engronsi
 187. Qui la fa la paga
 188. Qui la pensa la faria
 189. Qui mira enfora cau a prop
 190. Qui molt viurà, moltes coses veurà
 191. Qui no adoba la gotera, adoba la casa entera
 192. Qui no corre, vola
 193. Qui no es cansa, alcança
 194. Qui no escura no trenca plats
 195. Qui no fa feineta no menja coqueta
 196. Qui no fa quan pot, no fa quan vol
 197. Qui no pot segar, espigola
 198. Qui no té all, té ceba
 199. Qui no te l'ha feta, te la farà
 200. Qui s'aixeca dematí, Déu li surt a camí (o "pixa allà on vol)
 201. Qui sopa de vi ha d'esmorzar d'aigua
 202. Qui té bo vola i qui no redola
 203. Qui té doblers vola, qui no en té rodola
 204. Qui té el cul llogat no seu on vol
 205. Qui té picor, que grati
 206. Qui vol mal d'ell no el s'allunya
 207. Riu, riu i ton pare te farà un niu
 208. Rosa que l’amor si posa; verd que l’amor s’hi perd; blau que l’amor hi cau
 209. S’aigo va en es comellar
 210. Sa tramuntana, si no dura tres dies, dura una setmana
 211. Sa vella no es volia morir, perquè cada dia n'aprenia una de nova
 212. S'abundància mata sa fam
 213. Sant Antoni del porquet, sempre cau en disset
 214. Sant Pere va fer els seus parents sants
 215. S'ase creix i aubardà no
 216. Se n'ha anat a norris
 217. Se n'ha anat sense dir ni ase ni bèstia
 218. Se n'ha anat... a ca na Tix
 219. Ser més beneit que el dos d'oro
 220. Ser més beneit que una màniga de guardapits.
 221. Si plou per Santa Bibiana plou quaranta dies i una setmana
 222. S'ompare lleu i sa mare freixura, que ha d'esser sa criatura?
 223. Tal dia farà un any
 224. Tan bo, tan bo, vol dir tambor!
 225. Tant de Pere vol dir ase
 226. Tantes m'en diguis, sols que no em feris
 227. Té mal pes cap i no són crosteres
 228. Te’n vols riure des qui comanda? Fé lo que ell diu!
 229. Tenir cera del Corpus
 230. Tenir més juguera que un moix amb una veta
 231. Tot es bo si agrada
 232. Tot forat té el seu pedaç
 233. Totes les masses espanyen el cap
 234. Totes ses deixades son perdudes
 235. Tots acabarem al mateix fossar, si ens enterren
 236. Tracta a la gent com vols que et tractin
 237. Tria-la prima i neta que de gordes i xones ja s'hi tornen
 238. Trobaries ossos a n'es lleu
 239. Trons de cul, tempestat de merda
 240. Un dia és un jour
 241. Un llum en es sol, no fa claror
 242. Un mentider té les cames curtes
 243. Un plat pla ple de pebre negre està
 244. Un sac buit no s'aguanta
 245. Un vegada al any no val per res, un cop al dia és una porqueria i una vegada a la setmana, cosa sana
 246. Una cosa és predicar i s’altre donar blat
 247. Una dona fa la casa i una dona la desfà
 248. Uns arrepleguen i altres escampen
 249. Val més anar i tornar que anar i penar
 250. Val més es pa que es peix
 251. Val més morir "fàrtir" que morir màrtir
 252. Val més ser ca d'un ric que fill d'un pobre
 253. Val més un cap que una ciutat
 254. Varen tornar com madò Moreia: amb un dit a n'es cul i s'altre a s'oreia
 255. Vinya vella fa bon vi
 256. Voler tenir estopa i cul calent
 257. Xaloc que treu es ventre de lloc

5 comentaris:

Carme Meix ha dit...

He descobert, contenta, que moltes coincideixen amb gandesanes, Te les aniré enviant.

LA MAR ha dit...

Enhorabona ! crec que hi són tots ! tot i així el 243 més que un refrany és un trava-llengues i és així : "Un plat blanc pla ple de pebre negre està" els infants es traven i riuen

Víctor Pàmies i Riudor ha dit...

Carme, tenim la sort de compartir una mateixa llengua, ben viva, amb les seves particularitats i coincidències. Ja saps que els teus llistats de parèmies són uns grans regals per a mi!

Jaume, recollia tot el que em volíeu enviar. Demanava refranys, però sense especificar gaire. Així han arribat frases fetes, interjeccions, renecs, embarbussaments... tot de gran interès per als mus reculls!

Unknown ha dit...

Enhorabona per la iniciativa i pels resultats conseguits.
I encara se sorprendria, senyor
V.Pàmies, si anàs a passar uns dies per qualsevol poble, en constatar que la riquesa paremiològica encara és major que la que ens mostra aqueix suggerent aplec.
Salut i força.

Víctor Pàmies i Riudor ha dit...

Antoni, no en tinc cap dubte.

Per sort hi ha molta gent que té temps i paciència per recórrer pobles i viles i recullen de viva veu aquestes perles que cal no deixar perdre.

Jo sóc més realista, reconec la dificultat de treballar pel territori amb família i obligacions i m'he de limitar a recollir allò que bonament trobo escrit o que em comuniqueu a través d'aquesta finestra oberta que és Internet.