dijous, 24 de setembre de 2009

No puc dir més

Tirallonga de monosíl·labs de Joan Oliver i Sallarès, "Pere Quart"(Sabadell, Vallès Occidental, 29 de novembre de 1899 - Barcelona, 18 de juny de 1986).
Impressionant i lúcid. Juguem amb les paraules?
Déu

I tu, què vols?

Jo


Doncs jo sols vull

-ei, si pot ser-:

Un poc de fam

i un xic de pa.

Un poc de fred

i un poc de foc.
Un xic de son

i un poc de llit.
Un xic de set

i un poc de vi

i un poc de llet.


I un poc de pau.


Un poc de pas,

un poc de pes

i un poc de pis.


I un xic de niu.


Un xic de pic

i un poc de pac
-o un xic de sou
i un xic de xec.


I un poc de sol

i un poc de sal.

I un poc de cel.

Un xic de bé

i un xic de mal.

Un poc de mel

i un poc de fel.


I un poc de nit

i un xic de por,

i un poc de pit

i un xic de cor

i un poc de crit.


I un xic de llum

i un xic de so:

un poc de llamp

i un xic de tro.


Un poc de goig

i un xic de bes

i un poc de coit.


I un xic de gos.


I un poc de gas.


Un poc del fort

i un poc del fluix.

I un poc de rom

i un poc de fum.


Un poc de lloc.


I un poc de joc

-tres reis, dos nous.

I un poc de groc

i un xic de gris

i un xic de verd.

I un xic de blau.


Un poc de tren

i un poc de nau;

i un xic de rem.


Un xic de vent.

I un poc de neu.

I un poc de rou.


I un poc de veu

-i un poc de vot.
I un poc de cant.
I un xic de vers.

I un xic de ball.


I d'art. I d'or.


Un poc de peix.

I un poc de greix.


I un xic de feix.
I un poc de gruix.

I un poc de carn

i un poc de sang;

i un poc de pèl.
I un poc de fang

i un xic de pols.


Un xic de flam

i un poc de gel.


Un poc de sant

i un xic de drac.

Un xic de risc

i un poc de res
-i un poc de rus.


I un tros de camp

i un xic de fruit;
un tros de clos

prop de la llar

amb aus i flors.
I un poc de bosc

amb pins i brins.


I un xic de font.

I un xic de riu

i un poc de rec
i un poc de pont.

I un poc de gorg.

I un poc de mar
i un xic de port.


I un poc de llor.


Un xic de lli

i un poc de cuir

i un poc de pell

i un xic de fil.


Un poc de lluc

i un xic de suc.


I un poc de porc.


I un xic de parc.

Un poc de gust

i un xic de rang.


I a més del meu

un poc del seu

i un xic del llur.


Vull ser: ruc? clerc?

bell? lleig? dret? tort?

gras? prim? llest? llosc?

nou? vell? ferm? flac?

bla? dur? buit? ple
dolç? tosc? sec? moll?

greu? lleu? curt? llarg?
fosc? clar? xaix? fi?
Un poc de tot.


I a més, què vull?


Un xic de seny.


I un poc de temps.


I un xic de món.


I un poc de sort.


I un poc de mort.


I un poc de Vós.

Ei, si pot ser.Del llibre Circumstàncies, 1968.
Publica un comentari a l'entrada