dijous, 4 de febrer de 2010

Fraseologia acollonant

De vegades una mica d'humor no està de més. I hi ha trameses d'aquestes que t'arriben al correu electrònic avui sí, demà també, que són ben curioses i imaginatives.

Mireu sinó, una aproximació fraseològica al camp semàntic dels collons, amb perdó.

-Si va acompanyada d’un numeral, té significats molt diferents.
 • UN significa car (val un colló);
 • DOS significa valentia (té dos collons)
 • TRES significa menyspreu (m'importa tres collons).
-El verb canvia el significat:
 • TENIR indica valentia (aquell té collons);però amb admiració pot significar sorpresa (té collons!); i amb afirmació significa enveja ( quins collons que té!)
 • POSAR indica un repte, sobretot segons on es posen (va posar els collons damunt de la taula!).
 • ESTAR també significa menyspreu (estàs molt de collons!)
-El temps del verb utilitzat canvia el significat de la frase:
 • el "PRESENT" indica molèstia o fàstic (No em toquis els collons!),
 • el "REFLEXIU" significa vagància (s’està tocant els collons! ),
 • i l’"IMPERATIU" significa sorpresa (toca’t els collons!).
-Els prefixos i sufixos modulen el seu significat:
 • "A" expressa por ( acollonit),
 • "DES" significa riure ( descollonar-se),
 • "UT" indica perfecció i satisfacció (collonut) i
 • "ASSOS" indica indolència o abúlia (collonassos).
-Les preposicions matisen l’expressió:
 • "DE" significa quantitat ( feia un fred de collons) o també èxit (va anar de collons),
 • "PER" significa voluntarietat (ho faré per collons!);
 • "FINS" expressa el límit d’aguant (n’estic fins els collons!);
 • "AMB" indica valor ( és un home amb collons!);
 • "SENSE" indica covardia ( és un home sense collons).
-El color, la forma, la polidesa o la mesura també tenen significat:
 • el color VIOLETA significa fred (em van quedar els collons morats!);
 • la FORMA significa cansament (tinc els collons quadrats);
 • el DESGAST indica experiència (en tinc els collons pelats!);
 • la MESURA expressa rancúnia o estar enfadat (en tinc els collons plens!).
-La mida i la posició són importants:
 • la MIDA (els té ben grossos ),
 • la POSICIÓ (els té ben posats).
 • Però hi ha una mida màxima que no es pot superar (té uns collons com un toro!).
 • Si s’ultrapassa la mida màxima,aleshores indica vagància o feixuguesa (li pengen, se’ls trepitja! ).
 • I també existeix una MIDA mínima: (de colló de mico).
- La INTERJECCIÓ significa sorpresa (collons!) o desengany i quan algú t’emprenya massa, no hi ha frase tan afortunada com dir-li: ets un torracollons!.

- Científicament són molt importants, ja que en aquest lloc hi resideix la VOLUNTAT (ho farem de collons!) i d’aquí en surten les ordres (em surt dels collons!).

-L’estat anímic queda molt ben reflectit:
 • Així, el DEPRESSIU diu:  tinc els collons per terra, i l’EUFÒRIC diu: em va sortir de collons!
-Són signe de desaprovació, quan un diu una tonteria: Quina collonada!, i per als amants de la gastronomia, no hi ha res millor que finalitzar un bon sopar, tot i dient: RECOLLONS, quin sopar!

-Finalment, ja que heu tingut la paciència d’escoltar-me o de llegir-me, permeteu-me acabar dient-vos: SOU COLLONUTS!
Publica un comentari a l'entrada