dimecres, 16 de gener de 2008

L'evolució del vot a Vallromanes

VallromanesS'acosten un altre cop eleccions. I és que, entre una cosa i una altra, sortim a uns comicis anuals, si fa no fa.

Sempre s'ha dit que les dades d'unes eleccions no són extrapolables a altres eleccions. Diuen que els electors voten determinades opcions polítiques en funció de les eleccions. Vaja que voten diferent aquí, allí o allà. Ras i curt: que en general l'electorat actua de manera diferent si ha de votar a les Eleccions Generals, al Parlament de Catalunya o a les Municipals.

És certa aquesta afirmació? Sí. A les dades em remeto:

clica a sobre per veure la imatge amb més resolució en granD'entrada hi ha partits que no es presenten a tots els comicis. A Vallromanes és paradigmàtic el cas d'Ivall, que només concorren a les eleccions municipals. I això, és clar, fa que hi hagi una variació en els resultats que treuen la resta de formacions polítiques.

Però és que a banda del factor Ivall, que modifica les variables del vot, també veiem que altres formacions tenen unes oscil·lacions, si més no, interessants de remarcar. Què les pot provocar? Ai, las! Segur que si tingués les claus d'aquestes variacions m'estaria guanyant la vida amb una consultoria.

Només puc presentar hipòtesis o possibles causes apuntades a partir de deduccions extretes de les dades estadístiques fredes:

clica a sobre per veure la imatge amb més resolució en gran
Ara apuntaré diferents hipòtesis o factors que poden provocar aquests canvis en els resultats, a partir de l'anàlisi de les dades de les darreres eleccions:

1. Evolució de l'abstenció
Mentre a les generals del 2004 l'abstenció no arriba al 20%, en els altres comicis (més de casa nostra) s'eleva fins a més del 30%. Això pot marcar una tendència de desencís o descontentament o que hi ha una part d'electorat que no es fa seves les eleccions de Catalunya o del municipi. Amb tot, els índexs de participació a Vallromanes són superiors a la mitjana de Catalunya. O simplement, que és la tendència cap a la baixa participació dels darrers anys.

2. Augment del cens
Del 2004 al 2007, el cens ha augmentat de vora 250 persones (sobre un total de 1500). Això significa un agument de vora una cinquena part. Aquest cens nouvingut pot marcar una tendència de canvi en els partits amb representació o pot quedar repartit entre les forces majoritàries, deixant les coses com estaven.

3. Eix dreta/esquerra
A grans trets, i amb una única intenció generalista que en faciliti la lectura, podem inscriure en l'eix dels partits d'esquerra a ERC, PSC i ICV i en l'eix dels partits de dreta a Ivall, CiU i PP. Això deixa les forces de dreta amb 581 - 574 - 524 vots (per al 2004, 2006 i 2007, respectivament) i les forces d'esquerra amb 459 - 330 - 477 vots.
S'observa una clara majoria per als partits de dreta, sobretot en les eleccions al Parlament de Catalunya (+245 vots) i amb un frec a frec més ajustat per a les eleccions municipals (+47). Podem doncs afirmar que, majoritàriament, Vallromanes, vota a la dreta.

4. Eix nacionalista/estatalista
Clarament podem inscriure PSC, ICV i PP en l'eix estatalista. I ERC i CiU en el nacionalista. I Ivall? Sent un partit que només concorre en les eleccions municipals i que neix d'una escissió de CiU, podem considerar també els seus vots en el bàndol nacionalista. Així les coses, els partits nacionalistes treurien 582 - 629 - 811 vots (per al 2004, 2006 i 2007, respectivament) i els partits estatalistes, 458 - 275 - 180 vots. La màxima diferència la trobem en les eleccions municipals (+631), que es veu bastant reduïda a les eleccions generals (+124).

5. Conclusions.
  • No podem aventurar els resultats de les eleccions generals del 9 de març, però sí que es veu una marcada tendència a Vallromanes cap al vot estatalista i de dreta. És per això que és en aquestes eleccions on el PP i PSC treu millors resultats, de llarg i on ICV va perdre quota de vot en pro del vot útil el 2004. Tornarà a passar ara al 2008? Ja ho veurem.
  • CiU treu els millors resultats en les eleccions més pròximes territorialment (Parlament de Catalunya i Municipals), però a les municipals veu fugir molt vot cap a Ivall, potser perquè comparteixen l'espai polític o com a correctiu per la gestió municipal desenvolupada.
  • ERC treu els millors resultats de llarg a les municipals, en la proximitat, on votes més les persones que les sigles, on gairebé dobla els resultats de les anteriors eleccions. Si es manté la tendència a l'alça, podria marcar un punt d'inflexió en l'eix dreta/esquerra a Vallromanes.