diumenge, 3 d’octubre de 2010

Top ten - 8 - Tal faràs, tal trobaràs


Variants: Qui busca troba, o Tal diràs, tal trobaràs, Tal faràs tal cobraràs (o patiràs, o rebràs), o Tal faràs, tal trobaràs i de Déu, no te'n riuràs.

Percentatge: 202 informants de 1.205 (16,8%).

Explicació: Significa que les males accions solen arribar a esser castigades (Pons Lluch 1993).

Fonts: Torra (1701) - Ros (1736) - D. J. A. X. y F. (1831) - Ferrer (1839) - D & M (1847) - Ferrer (1854) - Saura (1878) - Llombart (1879) - Pepratx (1880) - Genís (1883) - Llagostera (1883) - Labèrnia (1888) - Martí Gadea (1891) - Bulbena (1900) - Font (1900) - Aladern (1904-06) - Esteve (1907-27) - Bordas (1912) - Farnés (1913) - Bergós (1916) - Amades (1951).

Equivalents:
 • A cada puerco le llega su san Martín [ES] (Gimeno 1989)
 • A chi mal fa, mal va [IT]  (Lespy 1892)
 • Abalio expectes alteri quod feceris [LL] (Borràs 1836)
 • Ce que tu feras a autruy il te será fait [FR]
 • Cual hicieres, tal habrás [ES] (Figuera 1840) - (Saura 1878) - (Labèrnia 1888)
 • Donde las dan, las toman [ES] (Balbastre 1977) - (Diàfora 1982) - Miravitlles (1989)
 • Fas mal? Espera altre tant
 • Fill ets, | pare seràs; | tal faràs, | tal trobaràs [CA] (Torra 1701) - (Ferrer 1854) - (Saura 1878) - (Pepratx 1880) - (Llagostera 1883) - (Labèrnia 1888) - Bulbena (1900) - (Font 1900) - (Aladern 1904-06)
 • Haces mal, espera otro tal [ES] (D & M 1847) - (Saura 1878) - (Genís 1883) - Labèrnia (1888)
 • Hijo eres, padre serás, cual hicieres, tal habrás [ES] (D. J. A. X. y F. 1831) - (Ferrer 1839) - (Bastús 1862-67) - (Sbarbi 1872) - (Saura 1878) - (Escrig-Llombart 1887-91) - (Labèrnia 1888)
 • Olha que filho es et pay serás como fizeres asi verás [PT] 
 • Padre serás, y así te harán como me harás [ES] (Refranes glosados 1541)
 • Quae stipendia parentibus intuleris, eadem a filiis spesta [LL] (Torra 1701)
 • Qui ainsi fera, ainsi recevra [FR] (Lespy 1892)
 • Qui bé farà, bé trobarà; qui mal farà, altre tal haurà [CA]
 • Qui mau fara, mau troubará [OC] (Lespy 1892)
 • Qui tan fara tan prenera [OC] (Lespy 1892)
 • Quien mal anda, mal acaba [ES] (Balbastre 1977)
 • Tal harás, tal hallarás [ES] (Pons Lluch 1993)
Origen: Antecedent en algunes sentències llatines. Per tant, sembla d'origen llatí o anterior: 
 • 'Ab alio exspectes, alteri quod feceris' (Espera dels altres el que als altres hagis fet), Publili Sirus, Sententiae A 2 (s. I aC)
 • 'Eadem, mensura, qua mensi fueritis, remetietur vobis' (Amb la mesura amb què mesureu, sereu mesurats també vosaltres) - Bíblia (Lluc, 6.38)
 • 'Ut sementem feceris, ita metes' (Tal sembraràs, tal colliràs) - Marc Tul·li Ciceró (De oratore,2.261) (106-43 aC)
Nota: Per a identificar les fonts bibliogràfiques podeu acudir a l'apartat de bibliografia del Refranyer català-castellà, on hi trobareu la majoria. El codi correspon al cognom de l'autor i l'any de l'obra

És un proverbi d'origen llatí, d'ús estès general en tot el territori, encara que ens ha arribat profusament documentada per informants de la zona del català central (Barcelona, Vallès, Maresme), que trobem en la majoria de repertoris lexicogràfics des del s. XVIII.

No us oblideu de seguir les pistes que l'amic McAbeu us ofereix al blog Xarel-10!

Trobareu informacions addicionals i complementàries al RodaMots del dilluns, 18 d'octubre de 2010.  
Publica un comentari a l'entrada