dijous, 18 de setembre del 2008

Diari d'antany. Una tasca multidisciplinar (III)

Unes anotacions sobre l'abast dialectològic del meu recull, relacionat amb els ensenyaments rebuts a la facultat de filologia...

Quant al diccionari -bé, futur diccionari- puc apuntar altres matisacions que se'm van acudint.

Per exemple, a Dialectologia, Àngels Massip apuntava que no hi havia cap diccionari de Frases fetes i modismes que expliqués quin és el domini d'ús de cada frase feta. No se sap si són d'ús restringit, general... Informació que sí que es podria trobar al DCVB d'Alcover-Moll. Jo, la veritat és que ja ho tenia una mica previst, i si ho sé, poso on he sentit la parèmia. Per tant, s'hauria de sobreentendre, en la meva documentació, que si no posa res al respecte, és d'ús general, o com a mínim en català central.

També, meditant al respecte, he arribat a la conclusió que treballar les frases fetes em comporta una tasca multidisciplinar, que beuria de Dialectologia, Lexicografia, Sociolingüística, Ortologia, Ortografia, Català col·loquial...

(Aquest fragment correspon al meu diari personal, al divendres, 11 de novembre de 1994)