dissabte, 20 de setembre del 2008

Excursió a Alella, Vallromanes i Montornès

Us reprodueixo avui la crònica d'una excursió del Centre Excursionista de Catalunya de l'any 1993, recollida al Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya de gener-març de 1893 (Volum III).

S'hi reconeixen alguns llocs i s'intueix l'origen etimològic d'uns altres que ens han arribat ja una mica transformats.

Desconec si encara perviu el lloc on varen dinar: casa el Sastre, i hi relaciono les dates de l'excursió amb la festa d'hivern de Vallromanes, dedicada a sant Vicenç, copatró amb sant Miquel.

Els gonfanons (o gamfarons, ganfanons o gonfalons), en castellà gonfalones o pendones, com diu el Diccionari català-castellà-valencià, d'Alcover-Moll (s.v. gamfaró), són 'estendards que en l'edat mitjana s'usaven com a insígnia de guerra; més modernament, bandera que penja d'un pal travesser i que sol esser la insígnia d'una confraria, gremi o altra corporació'.

EXCURSIÓ Á ALELLA, VALLROMANAS Y MONTORNÉS

Lo dia 15 de Janer tingué lloch, ab assistencia del president del CENTRE, D. Francisco de S. Maspons, y els Srs. Delmas, Arabia, Golferichs y Vintró.
Sortiren ab lo segon tren de la línia del litoral, devallant al Masnou, d'hont, seguint sempre riera amunt, feren via á Alella, qual esglesia, que res ofereix digne d'esment, fou visitada.
D'Alella se dirigiren á Vallromanas, passant pel Coll de Font de Sera, punt culminant de la carretera que del Masnou va á Granollers, desde hont se gosa d'un estens panorama de la Costa de Llevant y Baix Vallès.
A l'arribar á Vallromanas, ahont s'esqueya esser la festa major, pugueren disfrutar del típich conjunt qu'oferia la professó, ab sos gonfanons, banderas y creu.
Després de dinar á casa el Sastre, que fan d'hostal, se dirigiren á Montornés, qual esglesia, aixís com la de Vallromanas, fou visitada.
Com lo temps apressava, no fou possible pujar á l'enderrocat Castell de Sant Miquel, del que sols resta en peu un gros frament de la Torre de l'Homenatge, lo qu'els obligà á sortir seguidament envers l'estació de Parets, hont culliren lo derrer tren de la línia de Sant Joan de las Abadessas, qu'els retornà á Barcelona á las set del vespre.